EF » EFnet » Novice

Novice

02.10.2006,

Z novim študijskim letom je Ekonomska fakulteta sprejela 107 tujih študentov, ki so prišli k nam na izmenjavo v zimskem semestru. Študenti prihajajo kar iz 15 različnih držav: Avstrije, Belgije, Češke, Finske, Francije, Grčije, Kanade, Litve, Latvije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Rusije in Španije. Sprejela sta jih dekan prof. dr. Maks Tajnikar in vodja mednarodne […]

>>>

02.10.2006

Univerza v Ljubljani je letos prvič organizirala sprejem brucev na Kongresnem trgu. V okviru tega dogodka je Ekonomska fakulteta odprla svoja vrata za vse bruce in njihove starše. Ogledali so si prostore, predavalnice, knjižnico in referat Ekonomske fakultete. Vsem, več kot 300-tim brucem skupaj z njihovimi starši, je dobrodošlico izrekel tudi dekan Ekonomske fakultete, prof. […]

>>>

17.07.2006,

Ekonomsko fakulteto v Ljubljani sta obiskala gospod Florindo C.D. Blandolino, direktor italijanskega Inštituta za zunanjo trgovino (ICE) in gospod Matjaž Žigon, trgovinski analitik. Srečanja so se udeležili prof. dr. Maks Tajnikar, dekan EF, prof. dr. Vlado Dimovski, redni profesor, mag. Jana Žnidaršič, asistentka in zgoraj omenjena gosta. Udeleženci so diskutirali o odprtih možnostih medsebojnega sodelovanja […]

>>>

06.07.2006

V osrčju Krajinskega parka Sečoveljskih Solin (KPPS) sta študenta 4. letnika Ekonomske fakultete, Matjaž Grčar in Jure Gjud, predstavila svoj poslovni načrt z naslovom Turistični razvoj KPPS. Predstavitev poslovnega načrta je otvoril mentor prof. dr. Bogomir Kovač, ki je predvsem poudaril, da Sečoveljske soline potrebujejo predvsem več smelosti in poguma, ki bi destinaciji dala novo, […]

>>>

04.07.2006

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je dobila prvega diplomata novega magistrskega študija +2. Janko Borjančič, je uspešno zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom Merjenje in presojanje uspešnosti poslovanja podjetja Solkanska industrija apna. Ekonomska fakulteta je v tem študijskem letu prvič izvajala podiplomski program študija po novih bolonjskih podiplomskih programih. Nove programe Ekonomske fakultete odlikujejo naslednje novosti: […]

>>>

04.07.2006

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je dobila prvega »konzorcijskega« magistra znanosti. Franc Poje, je uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom Analiza dobičkonosnosti kupcev v Kovinoplastiki Lož, d.d. – PC Okovje. Konzorcijski magistrski študij je nadstandardna oblika podiplomskega študija. Konzorcij skupin podjetij/posameznikov se oblikuje glede na področje dela ali panogo, v kateri je gospodarska družba, študij je […]

>>>

04.07.2006

Pri založbi Nova Science Publishers, Inc. (New York) je izšla knjiga »Competitiveness, Social Responsibility and Economic Growth«. Knjigo je uredil prof. dr. Janez Prašnikar, v njej pa s svojimi prispevki sodeluje kar 23 avtorjev iz Ekonomske fakultete. Uredniku in avtorjem ob izzidu knjige čestitamo in jim želimo še veliko podobnih dosežkov!

>>>

30.06.2006,

Na junijskih podelitvah diplom diplomantom podiplomskega študija, je poleg dekana Ekonomske fakultete prof. dr. Maksa Tajnikarja, diplomante in goste nagovoril Zmago Skobir, pomočnik direktorja Aerodroma Ljubljana d.d. (na fotografiji). V kulturnem programu so sodelovali dijaki Srednje Glasbene in Baletne šole Ljubljana.

>>>

30.06.2006,

Na junijskih podelitvah diplom diplomantom programa Ekonomija, je poleg dekana Ekonomske fakultete prof. dr. Maksa Tajnikarja, diplomante in goste nagovorila mag. Darinka Miklavčič, generalna direktorica Kliničnega centra Ljubljana (na fotografiji). V kulturnem programu so sodelovali dijaki Srednje Glasbene in Baletne šole Ljubljana.

>>>

30.06.2006,

Na junijskih podelitvah diplom diplomantom programa Visoka poslovna šola je poleg dekana Ekonomske fakultete prof. dr. Maksa Tajnikarja, diplomante in goste podelitve nagovoril tudi mag. Branko Pavlin, predsednik uprave Dnevnik d.d. (na fotografiji). V kulturnem programu pa so sodelovali dijaki Srednje Glasbene in Baletne šole Ljubljana.

>>>