EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005

Na CISEF-ovem seminarju Denarna politika in banke v letu 2002, ki je namenjen vodilnim bančnim in drugim finančnim strokovnjakom, so udeleženci obravnavali različne teme: denarno politiko in privatizacijo bank, instrumente denarne politike v letu 2002, finančne transakcije s tujino, javno finančni sektor in cene, plačilno bilanco Slovenije in odgovornost bankirja. O aktualnih problemih denarne politike […]

>>>

13.01.2005

Ekonomsko fakulteto bo po štiriletnem mandatu rednega profesorja dr. Ferdinanda TROŠTA vodil prav tako redni profesor dr. Maks TAJNIKAR. Dosedanji prodekan za študijske zadeve, prof. dr. Marko JAKLIČ in prodekan za znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. Janez PRAŠNIKAR bosta s svojim mandatom nadaljevala. Na mestu prodekana za gospodarske zadeve prof.dr. Dušana MRAMORJA bo doc. dr. Metka […]

>>>

13.01.2005

Pozdravljeni! Z veseljem vas obveščam, da so v torek, 16.11.2004, na seji Senata UL senatorji potrdili predlog programov 3+2 Ekonomske fakultete v Ljubljani. To je potrditev našega več kot štiriletnega dela, v katerega smo bili vključeni učitelji in sodelavci, strokovne enote in študenti. Ta dan razumem kot mejnik, ki bo pomembno vplival na našo prihodnost, […]

>>>

13.01.2005,

Na Ekonomski fakulteti je potekal tridnevni dvajseti kolokvij (konferenca) mednarodne zveze raziskovalcev organizacije EGOS (European Group for Organizational Studies). Kolokvija se je udeležilo okrog 1000 strokovnjakov organizacije in managementa iz 44 različnih držav. Poleg Ljubljane so bili nastanjeni na Bledu, na Brdu, v Kranju in Škofji Loki. Poleg celodnevnega programa v 43 različnih predavalnicah je […]

>>>

13.01.2005,

Skupina študentov evropskih držav, ki trenutno študirajo na Ekonomski fakulteti na Dunaju (Vienna University of Economics and Business Administration) je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani organizirala okroglo mizo v angleškem jeziku na temo “Slovenia, a country smashed between different culture”. Gostje okrogle mize so bili strokovnjaki z različnih področij delovanja v slovenskem prostoru (na fotografiji), […]

>>>

13.01.2005

Pogoji raziskovalnega dela se po posameznih področjih zelo razlikujejo. “Družboslovje, predvsem ekonomska znanost, je v primerjavi z naravoslovjem zapostavljena” je vodstvo Ekonomske fakultete na decembrskem srečanju opozorilo že ministra za šolstvo, znanost in šport. Tokrat pa se je zaradi omenjene problematike dekan prof. dr. Maks Tajnikar sestal z ministrom za delo, družino in socialne zadeve […]

>>>

13.01.2005

Prenovljena restavracija Sodexho se sedaj ponaša z novim imenom in z novo preobleko modernih linij, po zamisli arhitektke Nataše Berčanove. Ob otvoritvi restavracije 10-ka sta prisotne z nagovorom počastila dekan Ekonomske fakultete prof. dr. Maks Tajnikar in direktorica Sodexha Cvetka Franko. Podjetje Sodexho obljublja večjo in boljšo ponudbo hrane, zato ste vsi prisrčno vabljeni.

>>>

13.01.2005,

Ekonomska fakulteta podelila dva tisočo potrdilo o diplomiranju na podiplomskem študiju . Blatnik Matjaž je dva tisoči diplomant podiplomskega študija Ekonomske fakultete. Pred komisijo (prof. dr. Danijel Pučko, predsednik, prof. dr. Tine Stanovnik, član, in prof. dr. Mojmir Mrak, mentor) je zagovarjal delo z naslovom Možnosti financiranja izgradnje avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji s pritegnitvijo […]

>>>

13.01.2005

“Jean Monnet Modul” je eden izmed številnih projektov, ki jih Komisija EU podpira v okviru »Akcije Jean Monnet« in so namenjeni strokovnemu in izobraževalno-raziskovalnemu delu na različne teme, ki so povezane z ekonomskimi, zgodovinskimi, sociološkimi, političnimi, pravnimi in drugimi vidiki evropskega integracijskega povezovanja. Aktivnosti vezane na »Akcijo Jean Monnet« izvajajo univerze oziroma fakultete tako v […]

>>>

13.01.2005

Študenti 4. letnika ekonomije so od 4. do 7. aprila 2002 organizirali strokovno ekskurzijo v Beograd, katere se je udeležilo 100 študentov. Namen ekskurzije je bil predvsem obisk Ekonomske fakultete v Beogradu, kjer so se srečali z vrstniki iz Beograda in se seznanili z ekonomsko situacijo v Srbiji kot tudi z gospodarskim sodelovanjem obeh držav. […]

>>>