EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005,

Ekonomska fakulteta je decembra podelila svojim v učnem uspehu najboljšim študentom priznanja in pohvale Ekonomske fakultete. Priznanja prejmejo tisti študenti, ki so v celotnem študiju dosegli izjemen učni uspeh, medtem ko pohvale prejmejo študenti, ki so se z enakim uspehom izkazali v posameznem študijskem letu. Priznanja je letos prejelo enajst študentov programa Ekonomije ter trije […]

>>>

13.01.2005

Ekonomska fakulteta je organizirala prvo srečanje dekanov ekonomskih fakultet in poslovnih šol nekdanje Jugoslavije. Prvič po štirinajstih letih se je na fakulteti sestalo trideset dekanov in prodekanov s skupnim ciljem – s spoznavanjem temeljnih oblik uresničevanja Bolonjske deklaracije čim hitreje doseči standarde sodobnih evropskih in svetovnih šol s področja ekonomskega in poslovnega izobraževanja. V sklopu […]

>>>

13.01.2005

Na letni konferenci združenja MBAA – Marketing Management Association v Chicagu, ZDA, sta doc. dr. Irena Vida in prof. dr. Ica Rojsek skupaj s soavtorico dr. Vandano Plassmann (Cornel University) prejeli prestižno nagrado F. Hekmar Best Paper Award za najboljšo znanstveno raziskavo s področja vedenja porabnikov in sicer za prispevek z naslovom: »Consumer Purchasing of […]

>>>

13.01.2005,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani poteka prvi tečaj za srednje managerje na področju razminiranja iz JV Evrope. Na pettedenskem tečaju managementa, ki so ga pripravili UNDP (United Nations Development Programs), Mednarodna fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min, univerza Cranfield in CISEF, Center za izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete, so udeleženci iz Hrvaške, Bosne in […]

>>>

13.01.2005,

V soboto se je prvič zgodil Dan EF na snegu, za katerega upamo, da bo prešel med tradicionalne dogodke fakultete, da boste tudi tisti, ki ste tokrat ostali doma, naslednjič delili z nami snežne radosti, sončno vreme, poplesavanje na 1200-tih metrih nadmorske višine, nasvete in smučanje s smučarjem demonstratorske vrste, tekmovalno vnemo, sponzorsko pivo ter […]

>>>

13.01.2005

24 udeležencev iz držav bivše Jugoslavije je v tednu od 2.7. – 6.7.2001 obiskovalo Poletno Šolo Ekonomske fakultete za učitelje in asistente, ki jo je organizirala Mednarodna pisarna.

>>>

13.01.2005

Na Ekonomski fakulteti je v organizaciji Pedagoškega centra potekala delavnica z naslovom Project work as a teaching method and problem based learning, kjer sta prof. Seppo Kinkki in prof. Anita Lehtinen-Taivola (na fotografiji desno) iz priznane fakultete Helia na Finskem, udeležencem predstavila metode učenja s poslovnimi projekti od njihovega nastajanja do uporabe. Predstavitvi se je […]

>>>

13.01.2005, ,

V okviru SMF seminarja je Paul P. Walsh (Trinity College Dublin) predstavil rezultate raziskave Employment Responses to Trade Liberalisation: Irelands Industrial Development 1972 – 2000 . Raziskava govori o učinkovitosti industrijske politike spodbujanja izvoza na Irskem po šoku, ki ga je irskemu gospodarstvu povzročila liberalizacija trgovine po vključitvi v EU leta 1973. Rezultati kažejo, da […]

>>>

13.01.2005, , ,

Ekonomsko fakulteto je v organizaciji CEDEFOP obiskala delegacija tujih strokovnjakov iz 10 evropskih držav vzhodne Evrope. Zanimalo jih je predvsem področje sodelovanja z gospodarstvom na nivoju študentov, zato so se jim predstavili CERŠ, PEC, Mednarodna pisarna in Alumni. Udeleženci so tako izmenjali svoje izkušnje in načine dela na področju sodelovanja univerz oz. visokošolskih zavodov z […]

>>>

13.01.2005

Prešernova nagrada predstavlja eno najprestižnejših študentskih nagrad. Ločimo Univerzitetno in Fakultetno Prešernovo nagrado. Do nagrade je upravičen avtor diplomskega dela, ki je ocenjeno kot zelo kakovostno in ustvarjalno. Diplomanta mora poleg tega odlikovati tudi izjemen študijski uspeh. Podelitev Prešernovih nagrad je slovesnost, ki se tako na Univerzi kot njenih članicah odvija v tednu Univerze. Za […]

>>>