EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005,

“Dobrodošlica za bruce” smo poimenovali prireditev, ki jo je za bruce, pa tudi študente višjih letnikov organiziral Center za razvoj in svetovanje Ekonomske fakultete (CERŠ). Lep in sončen, precej hladnem, je bil tisti jesenski popoldan, ki smo ga preživeli v atriju fakultete, skupaj s študenti, zaposlenimi in gosti (prisotne je poleg dekana prof. dr. Maksa […]

>>>

13.01.2005

Veliko priznanje za CISEF V petek, 1. marca 2002 se je končal prvi tečaj iz managementa za direktorje Centrov za razminiranje iz Hrvatske, Bosne in Hercegovine, Albanije, Azerbajdžana, Makedonije, Kosova, Zvezne Republike Jugoslavije. Tečaj, ki obsega 240 ur, je potekal v organizaciji CISEFa, Centra za izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete, v sodelovanju z Univerzo Cranfield […]

>>>

13.01.2005

Na CISEF-u so sprejeli delegacijo Gospodarske zbornice Jugoslavije. Direktorica Marijana Jazbec jim je predstavila programe, metode izobraževanja in možnosti za sodelovanje na področju izpopolnjevanja vodilnih in strokovnih delavcev v okviru seminarjev in delavnic CISEF.

>>>

13.01.2005,

Informativni dan o možnostih zaposlovanja v Veliki Britaniji in na Irskem, je na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani privabil preko 120 študentov in iskalcev zaposlitve, ki želijo svojo kariero začeti ali nadaljevati v državah EU. Možnosti zaposlovanja v Veliki Britaniji in na Irskem sta predstavila EURES svetovalca iz teh držav, ki sta poleg Švedske edini odprli […]

>>>

13.01.2005,

V organizaciji CISEF-a se je na Ekonomski fakulteti začel Četrti Konzorcijski magistrski študij managementa, tokrat za energetska podjetja. Nov Konzorcijski študij poslovodenja in organizacije s področja energetike bo povezal enajst slovenskih energetskih podjetij: C&G d.o.o., Ljubljana, Eco Consulting d.o.o., Elektro Maribor d.d., Elektro Primorsko d.d., Elektro Slovenijo d.o.o., Gorenjske elektrarne, d.o.o., Holding Slovenske elektrarne d.o.o., […]

>>>

13.01.2005

V okviru predmeta Temelji ekonomije 2 je imel redno letno predavanje gospod Janez Lotrič . Predaval je na temo "EU, konkurenčnost slovenskega gospodarstva in položaj vodilnih slovenskih podjetij" ter poudaril je kakšen je bil položaj Petrola pred vstopom v EU in kakšne so bile njegove priprave na vstop. Po končanem predavanju se je med udeleženci […]

>>>

13.01.2005,

Katedra za trženje je gostila priznanega profesorja dr. Everta Gummessona iz Stockholm University. Na raziskovalnem seminarju se je osredotočil na svoje poglede na raziskovanje v trženju in na proces objavljanja v indeksiranih revijah. Srečanje je temeljilo na diskusiji, v katero so se poleg članov Katedre za trženje vključili tudi gostje s področja trženja iz nekaterih […]

>>>

13.01.2005,

Dr. Tomaž Čater, asistent na Katedri za management in organizacijo, je v okviru Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete predstavil raziskavo na temo Osnov konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij, ki jo je izvedel v okviru svoje doktorske disertacije. Raziskavo je komentirala doc. dr. Maja Makovec Brenčič. Razprava je pokazala, da je tako želja kot nujnost graditi osnove konkurenčnih […]

>>>

13.01.2005

Vodstvo Ekonomske fakultete je gostilo predstavnike Business School, Polytehnic, Finska. Prof. dr. Kevin Manninen in Risto Korkia-Aho, Mednarodna pisarna sta se s predstavniki vodstva dogovarjala o sodelovanju obeh fakultet.

>>>

13.01.2005,

Center za razvoj in svetovanje študentov Ekonomske fakultete (CERŠ) je organiziral posvet o praktičnem usposabljanju, na katerega so bili vabljeni predstavniki gospodarstva, predstavniki fakultet, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, medijev, študentskih organizacij in študenti. Na okrogli mizi z naslovom “Kako naj […]

>>>