EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005,

Katedra za trženje je gostila priznanega profesorja dr. Everta Gummessona iz Stockholm University. Na raziskovalnem seminarju se je osredotočil na svoje poglede na raziskovanje v trženju in na proces objavljanja v indeksiranih revijah. Srečanje je temeljilo na diskusiji, v katero so se poleg članov Katedre za trženje vključili tudi gostje s področja trženja iz nekaterih […]

>>>

13.01.2005,

Dr. Tomaž Čater, asistent na Katedri za management in organizacijo, je v okviru Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete predstavil raziskavo na temo Osnov konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij, ki jo je izvedel v okviru svoje doktorske disertacije. Raziskavo je komentirala doc. dr. Maja Makovec Brenčič. Razprava je pokazala, da je tako želja kot nujnost graditi osnove konkurenčnih […]

>>>

13.01.2005

Vodstvo Ekonomske fakultete je gostilo predstavnike Business School, Polytehnic, Finska. Prof. dr. Kevin Manninen in Risto Korkia-Aho, Mednarodna pisarna sta se s predstavniki vodstva dogovarjala o sodelovanju obeh fakultet.

>>>

13.01.2005,

Center za razvoj in svetovanje študentov Ekonomske fakultete (CERŠ) je organiziral posvet o praktičnem usposabljanju, na katerega so bili vabljeni predstavniki gospodarstva, predstavniki fakultet, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, medijev, študentskih organizacij in študenti. Na okrogli mizi z naslovom “Kako naj […]

>>>

13.01.2005, ,

Dekan prof. dr. Maks Tajnikar in prodekanica za mednarodno sodelovanje prof. dr. Nevenka Hrovatin sta ob udeležbi konference EFMD obiskala tudi Ramkhamhaeng University, Bangkok. Sprejel ju je rektor prof. Rangsan Saengsook, ki načrtuje v jeseni 2002 obiskati Ekonomsko fakulteto. Fakulteta bo z omenjeno univerzo, ki ima 500.000 študentov sklenila dogovor o sodelovanju.

>>>

13.01.2005

Dekan Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, prof. dr. Maks Tajnikar in prof. dr. Sead Kreso, dekan Ekonomske fakultete, Univerze v Sarajevu, sta podpisala sporazum o znanstvenem in pedagoškem sodelovanju. Cilj sporazuma je doseči sodelovanje med obema fakultetama na vseh področjih dejavnosti, kar zajema vzajemno povezovanje in izmenjavo visokošolskih profesorjev, sodelavcev in znanstveno raziskovalnih delavcev ter […]

>>>

13.01.2005

Predstavniki vodstva Ekonomske fakultete Beograd so se na dvodnevnem obisku s predstavniki vodstva Ekonomske fakultete Ljubljana pogovarjali o možnostih obojestranskega sodelovanja.

>>>

13.01.2005,

Na decemberskih podelitvah diplom je poleg dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja diplomante dodiplomskega programa Visoka poslovna šola nagovoril tudi gospod Janez Škrabec, direktor podjetja Riko Hiše d.o.o. (na fotografiji). V kulturnem programu pa so sodelovali dijaki Srednje Glasbene in Baletne šole Ljubljana.

>>>

13.01.2005,

Tudi letos se je Ekonomska fakulteta predstavila na Študentski areni, ki je bila organizirana na Gospodarskem razstavišču. Razstavni prostor fakultete je obiskalo veliko študentov in dijakov, za našo fakulteto je bilo izrazito zanimanje za podiplomski študij. Fakulteta je na Areninem križišču posebej predstavila projekt Študentske poslovne konference (na fotografiji), katere osnoven namen je študentom in […]

>>>

13.01.2005

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je predaval predsednik uprave NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., mag. Robert Kleindienst (na fotografiji) na temo “Praktični vidiki upravljanja premoženja v vrednostnih papirjih za slovenske vlagatelje”. Udeležencem je razložil kakšne so ključne odločitve upravitelja in kako nastaviti tveganje na tako raven, da bo sprejemljiva za vlagatelja.

>>>