EF » EFnet » Novice » Slovenski makroekonomski forum

Slovenski makroekonomski forum

27.01.2003,

Ustanovitev Slovenskega makroekonomskega foruma, njegovi člani so Boštjan Jazbec, Sašo Polanec, Igor Masten, Jože P. Damijan, Mićo Mrkaić, Janez Šušteršič in Arjana Brezigar, je doživela veliko zanimanje javnosti. Namen njegovega delovanja je možnost javne razprave in izmenjave različnih mnenj o aktualnih makroekonomskih vprašanjih. Na prvem znanstveno-raziskovalnem seminarju so predstavili študijo z naslovom »Vpliv obstoječega in alternativnih modelov gibanja cen NMB-95 na inflacijo v Sloveniji«. Najpomembnejša ugotovitev je bila, da model sam po sebi ne vpliva na inflacijo, zato so avtorji študije (Jože Pavlič Damijan, Igor Masten in Sašo Polanec) vladi priporočili, naj tudi ob ugodnem gibanju cen nafte na svetovnih trgih ne zvišuje trošarine.


Related news

Publish your comment: