EF » EFnet » Gostovanja » Predavanje: On the Necessity of and the Uncertainty in CEEC Growth Projections.

Predavanje: On the Necessity of and the Uncertainty in CEEC Growth Projections.

28.11.2003

Martin Wagner (University of Bern in Princeton University) bo v torek, 2. decembra 2003 ob 17. uri v sejni sobi CISEF-a predstavil rezultate raziskave z naslovom: On the Necessity of and the Uncertainty in CEEC Growth Projections. Raziskavo bo komentiral: Sašo Polanec (EF in EUI).

Na brezplacni seminar, ki ga organizira Slovenski Makroekonomski Forum (SMF), se lahko prijavite v pisarni RCEF po telefonu (01) 58-92-489 (Kristina Troha), ali po e-posti na naslov kristina.troha@uni-lj.si, do torka, 2. decembra 2003.


Related news

Publish your comment: