EF » EFnet » Novice » Znanstveno raziskovalni seminar

Znanstveno raziskovalni seminar

12.11.2003,

Slovenski Makroekonomski Forum (SMF) priטenja z novo serijo znanstveno-raziskovalnih seminarjev. Sašo Polanec (EF in EUI) bo v sredo, 19. novembra ob 16. uri v sejni sobi CISEF-a, predstavil rezultate raziskave z naslovom: Konvergenca navsezadnje? Empiriטna študija za tranzicijske države. Raziskavo bo komentiral: Janez Šušteršiט (UMAR).

Na brezplaטni seminar se lahko prijavite v pisarni RCEF po telefonu (01) 58-92-489 (Kristina Troha), ali po e-pošti na naslov kristina.troha@uni-lj.si, do torka, 18. 11. 2003.


Related news

Publish your comment: