EF » EFnet » Novice » PREŠERNOVE NAGRADE za leto 2004

PREŠERNOVE NAGRADE za leto 2004

27.01.2004

Univerza v Ljubljani je razpisala teme za Prešernove nagrade študentom za
raziskave in umetniške stvaritve v letu 2004, pripravljene v času
dodiplomskega študija (pravilnik in
poslovnik o podeljevanju
Prešernovih nagrad najdete na naslovu: www.uni-lj.si).

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom za leto 2004 je bil objavljen v
Objavah univerze št. 1/2004. Za Prešernovo nagrado se lahko potegujejo tudi
naloge, ki niso bile razpisane, če ustrezajo predpisanim merilom za
ocenjevanje in so predložene po veljavnem postopku. Študenti morajo naloge
predložiti Ekonomski fakulteti v roku od 15. do 30. septembra 2004.

Nagrade bodo podeljene 3. decembra 2004.


Related news

Publish your comment: