EF » EFnet » Novice » Depozitna elektronska knjižnica Svetovne turistične organizacije

Depozitna elektronska knjižnica Svetovne turistične organizacije

24.02.2004,

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani kontinuirano izboljšuje kakovost in opremljenost študija turizma. Po pridobitvi mednarodnega certifikata za kakovost turističnih programov TEDQUAL, ki je postavil mednarodno primerljive standarde izvajanja turističnega izobraževanja in raziskovanja, je fakulteta za potrebe turističnih študij pridobila status depozitne in postala tudi naročnik elektronske knjižnice Svetovne turistične organizacije.

Svetovna turistična organizacija izvaja tudi raziskovalne projekte ter zbira in analizira statistične podatke. Rezultate študij in analize redno objavlja v številnih publikacijah. Status depozitne knjižnice zagotavlja, da bodo na Ekonomski fakulteti v Centralni ekonomski knjižnici dostopne prav vse publikacije, ki jih izdaja Svetovna turistična organizacija. Dostop do teh dokumentov je javen.


Related news

Publish your comment: