EF » EFnet » Novice » Razpis za dodelitev študijske pomoči (rok: 5. junij 2004)

Razpis za dodelitev študijske pomoči (rok: 5. junij 2004)

25.05.2004

Lions klub tradicionalno razpisuje študijske pomoči za delno kritje materialnih stroškov priprave diplomskih del, študijskih raziskovanih projektov in obsežnejših seminarskih nalog diplomantov ali študentov višjih letnikov slovenskih fakultet in visokih šol, ki so s svojimi pisnimi izdelki, objavljenimi do 30. aprila 2004 pomembneje prispevali k prepoznavnosti Zasavja ali uveljavljanju humanitarnih ciljev lionističnega gibanja v slovenskem prostoru. Dodatne informacije: Razpis Lions klub Trbovlje


Related news

Publish your comment: