EF » EFnet » Novice » Nagradni razpis dr. Slavka Zoreta (rok: 1. oktober 2004)

Nagradni razpis dr. Slavka Zoreta (rok: 1. oktober 2004)

15.06.2004

Društvo za Združene narode za RS razpisuje nagrade za najboljša visokošolska
dela s področja delovanja Organizacije Združenih narodov
. Za nagradni razpis
so primerne vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja Združenih narodov,
specializiranih agencij in vključevanje republike Slovenije v te
institucije. Študenti naj se glede na izbiro teme obrnejo na svoje
univerzitetne učitelje ali na tajništvo Društva za Združene narode za R
Slovenijo (01 251-07-08). Gradivo je na razpolago na Inštitutu za mednarodno
pravo in mednarodne odnose pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Dela je
potrebno poslati na naslov: Društvo za Združene narode za R Slovenijo,
Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana, do 1. oktobra 2004.


Publish your comment: