EF » EFnet » Novice » Predstavtev knjižice Kohezijska politika Evropske unije

Predstavtev knjižice Kohezijska politika Evropske unije

13.01.2005,

V GH Unionu je bila predstavitev knjižice z naslovom Kohezijska politika Evropske unije, ki je sestavni del projekta »Slovenia and the Cohesion Policy in the Enlarged Europe«, ki ga po pogodbi z Evropsko komisijo izvaja Ekonomska fakulteta. Knjižica je namenjena širjenju prepoznavnosti kohezijske politike v Sloveniji, predstavili pa so jo urednik in avtor prof. dr. Mojmir Mrak ter oba soavtorja, Maruša Mrak in Vasja Rant.

Predstavitev je zaključila Andreja Jerina, namestnica ministrice na Službi vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, z mislijo, da kohezijska politika z vstopom Slovenije v EU postaja del naše vsakdanjosti, zato je pomembno, da je poleg ključnih akterjev tudi širša javnost seznanjena z njenimi osnovnimi koncepti. (Na fotografiji: prof. dr. Mojmir Mrak, Maruša Mrak, Vasja Rant, Andreja Jerina)


Related news

Publish your comment: