EF » EFnet » Novice » Srečanje vodstva Ekonomske fakultete z rektorjem European Business School

Srečanje vodstva Ekonomske fakultete z rektorjem European Business School

13.01.2005

Dekan prof. dr. Maks Tajnikar in prodekanica za mednarodno sodelovanje prof. dr. Nevenka Hrovatin sta se sestala s prof. dr. James A. Pope-om, rektorjem European Business School. Predstavila sta vizijo Ekonomske fakultete in se pogovorila o možnostih sodelovanja. V procesu internacionalizacije in pridobivanja mednarodnih akreditacij je za Ekonomsko fakulteto mednarodno sodelovanje ključnega pomena.


Related news

Publish your comment: