EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Predstavitev dejavnosti CISEF-a na Kosovu

Predstavitev dejavnosti CISEF-a na Kosovu

04.04.2006

V Prištini je bila predstavitev konzorcijskih magistrskih študijev in kratkih seminarjev, ki jih organizira CISEF v Skopju. Na srečanje je prišlo prek 70 udeležencev, večinoma mladih ljudi, ki se zanimajo za nadaljevanje študija po končani fakulteti. CISEF je predstavitev pripravil s pomočjo študentov, vključenih v 5. konzorcijski študij, ki poteka v Skopju. Nastopili so prof. dr. Janez Prašnikar, ki je pozdravil udeležence v imenu Ekonomske fakultete in predstavil nov magistrski program Management in organizacija, ki ga bomo izvajali v Skopju v letu 2007. Konzorcijski študij iz Finančnega managementa, ki ga bomo pričeli letos, je predstavil prof. dr. Dušan Mramor, poslovne cilje CISEF in organizacijske zadeve glede študijev in seminarjev pa vodja CISEF mag. Marijana Jazbec. O dobrih izkušnjah in o pomenu kakovostnega študija so govorili tudi konzorcijski študenti in nekateri lokalni vodilni poslovneži. Predstavitev je bila zelo uspešna, saj so udeleženci v razpravi opozorili na velike in raznovrstne potrebe po izobraževanju in svetovanju na Kosovu.


Related news

Publish your comment: