EF » EFnet » Novice » Obisk EQUIS komisije

Obisk EQUIS komisije

12.05.2006,

V času med 9. in 11. majem 2006 nas je obiskala štiričlanska mednarodna komisija, ki je ocenjevala ali fakulteta izpolnjuje pogoje za pridobitev EQUIS akreditacije. Pridobljeni znak »EQUIS Accredited« potrjuje odličnost v vseh aktivnostih – ustvarjanju učnega okolja, poučevanju, skrbi za razvoj študentov, svetovanju, raziskovanju in organizaciji procesov. Ob tem mora šola izkazati visoko stopnjo internacionalizacije in povezav s poslovnim svetom. Odločitev, ali si Ekonomska fakulteta zasluži akreditacijo bo na EFMD-ju, ki to akreditacijo podeljuje, znana predvidoma jeseni.

Glavne ugotovitve komisije, ki jih je komisija ob odhodu posredovala fakulteti so zelo pozitivne:

- Največje prednosti EF so stiki s poslovnim okoljem in aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti. Vpetost poslovnega okolja v aktivnosti EF in odnos naših poslovnih partnerjev do šole so po njihovem mnenju značilnosti, ki nam jih lahko druge šole zavidajo. EF je po mnenju komisije naredila velik napredek na področju raziskovalne dejavnosti, saj je v primerjavi z letom 2000 izjemno naraslo zlasti število poslovnih projektov, pa tudi obremenitve pedagoškega kadra so postale primerljive s tistimi na drugih šolah in dopuščajo dovolj časa za raziskovalno aktivnost. Prav tako so zadovoljni z našimi znanstvenimi in strokovnimi objavami.
- V razgovorih so se zelo izkazali tudi naši študenti, ki so pokazali pripadnost fakulteti in izrazili zadovoljstvo z učnimi procesi. Komisija je tudi mnenja, da je šola sposobna pritegniti najboljše študente in da tudi ustvarja kakovostne diplomante. Vendar so člani komisije menili, da so nenavadne lastnosti našega študijskega procesa nizka prehodnost, velika povprečna dolžina študija in dejstvo, da lahko študenti izbirajo med številnimi izpitnimi roki ter, predvsem, da lahko večkrat pristopijo k izpitu.
- EF ima vse potrebne službe, ki jih imajo dobre šole in te tudi dobro delujejo, nudijo ustrezno podporo ter omogočajo osebni razvoj študentov. Prav skrb za osebni razvoj ter študentov je eno od področij, na katerem je šola naredila velik napredek.
- EF ima dober portfelj študijskih programov, vendar pogrešajo klasične (executive) MBA programe. Določene zadržke imajo tudi glede našega razlikovanja med univerzitetnimi programi.
- Ob tem do opozorili tudi na nekatere slabosti (šibkosti). Tako so menili, da je nedorečeno pozicioniranje šole v mednarodnem okolju, da je zato manj prepričljiva tudi strategija, da je organizacija preveč kompleksna in da ne dosegamo najvišjih standardov pri organizaciji. Glede slednje priznavajo velik napredek šole v preteklih letih, vendar EF po njihovem mnenju še vedno ne dosega v celoti ravni internacionalizacije, običajne na najboljših mednarodno priznanih šolah. Ob tem se zavedajo, da je to dolgoročen proces, ki zahteva tudi velike investicije.

Člani komisije so se na koncu zahvalili vsem, ki smo sodelovali z njimi in izrazili svoje občudovanje pripadnosti in entuziazmu tako zaposlenih in študentov, kot tudi zunanjih partnerjev. Vodstvo fakultete se tej zahvali pridružuje in dodaja zahvalo za vso podporo in opravljeno delo v celotnem večletnem obdobju akreditacijskih aktivnosti.


Related news

Publish your comment: