EF » EFnet » Napovedujemo » Vabilo na posvet: Financiranje visokega šolstva za gospodarski razvoj

Vabilo na posvet: Financiranje visokega šolstva za gospodarski razvoj

16.04.2009,

Ekonomska fakulteta UL vas vabi na posvet Financiranje visokega šolstva za gospodarski razvoj, ki bo v četrtek, 23. aprila 2009, ob 17. uri, in sicer v Lila dvorani na EF.

Sistemi visokega izobraževanja so v večini evropskih držav relativno finančno podhranjeni, po mnenju Svetovne banke pa naj bi bili v nekaterih državah za zagotavljanje trajnostnega gospodarskega razvoja celo neustrezni. Ena največjih dilem financiranja visokega šolstva se nanaša na vire financiranja, še posebej na iskanje ustreznih kombinacij javnih in zasebnih virov, pri čemer je ključna razdelitev javnih virov, predvsem z vidika kakovosti procesov in zaposljivosti diplomantov.

Program:

17.00–17.15 Uvodni nagovori
prof. dr. Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete, UL
Mirko Hempel, vodja fundacije »Friedrich Ebert«, Zagreb

17.15–17.30
Pogled na sedanje in prihodnje obdobje, Gregor Golobič, minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo

17.30 –17.50
»Higher Aspirations: An Agenda for Reforming European Universities«, doc. dr. Polona
Domadenik
, Ekonomska fakulteta, UL, predstavitev študije

17.50–18.10
Financiranje visokega šolstva za 3. tisočletje, izr. prof. dr. Rok Strašek, Fakulteta
za management

18.10–18.30 Odmor

18.30 –19.15 Okrogla miza: Financiranje visokega šolstva
prof. dr. Jozsef Györkös, državni sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
prof. dr. Dušan Mramor, Ekonomska fakulteta, UL
prof. dr. Dušan Lesjak, Fakulteta za management, UP
Z gosti se bo pogovarjala Monika Lapanja, Ekonomska fakulteta, UL

Prijava: info@ef.uni-lj.si.

Vljudno vabljeni!


Related news

Publish your comment: