EF » EFnet » Napovedujemo » Javna zagovora doktorske disertacije

Javna zagovora doktorske disertacije

23.03.2011

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije Jureta Erjavca, z naslovom Analiza razreza materiala kot dela poslovnega procesa (Analysis of the cutting stock problem as a part of a business process), ki bo v četrtek, 7. aprila 2011, ob 9. uri, v klubski sobi CISEF-a na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: prof. dr. Miro Gradišar

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije mag. Aleša Semeje, z naslovom Oblikovanje modela turistične destinacije in analiza ključnih dejavnikov vzpostavitve na primeru turistične destinacije Kras, ki bo v torek, 19. aprila 2011, ob 11.30 uri, v sejni sobi CISEF-a, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: prof. dr. Tanja Mihalič


Related news

Publish your comment: