EF » EFnet » Napovedujemo » Objava javnih zagovorov doktorskih disertacij

Objava javnih zagovorov doktorskih disertacij

08.03.2011

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije:

- mag. Marije Judite Samsa, z naslovom Okoljsko odgovorno delovanje slovenskih podjetij, ki bo v torek, 22. marca 2011, ob 12.00 uri, v klubski sobi Cisef-a, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Mentor: prof. dr. Rudi Rozman

- Damijana Žabjeka, univ. dipl. ing. el., z naslovom Vpliv managementa poslovnih procesov in drugih ključnih dejavnikov na uspešnost uvajanja celovitih programskih rešitev v podjetjih, ki bo v ponedeljek, 28. marca 2011, ob 10.30 uri, v klubski sobi Cisef-a, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Mentor: prof. dr. Andrej Kovačič,
somentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger

Vljudno vabljeni!


Related news

Publish your comment: