EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Poslovna akademija "Sustainability Leadership and Inspiration"

Poslovna akademija "Sustainability Leadership and Inspiration"

21.03.2011

Zgledi uspešnih tujih podjetij kažejo izredno pozitiven ekonomski vpliv, ki ga ima uvajanje trajnostnega razvoja na poslovanje podjetij. Tudi v Sloveniji je vedno več podjetij, ki se zavedajo še neodkritega potenciala ali že uspešno delujejo po načelih trajnostnega razvoja ter ob ohranjanju resursov vzporedno dosegajo večjo poslovno uspešnost.

Na Ekonomski fakulteti bo nova poslovna akademija "Sustainability Leadership and Inspiration" z vrhunsko mednarodno in domačo ekipo profesorjev in strokovnjakov celostno obravnavala načine za implementacijo trajnostnega razvoja v podjetje. Udeleženci bodo skozi praktične primere pridobili veščine za uvajanje oz. nadgradnjo principov trajnostnega razvoja v njihovih podjetjih. Programski vodja akademije je prof. dr. Andreja Cirman.

Akademija je namenjena perspektivnim kadrom srednjega in vrhnjega managementa podjetij, katerih strateška usmeritev je ohranitev oz. pridobitev vodilnega položaja na trgu in ustvarjanje dodane vrednosti s hkratnim usmerjanjem gospodarskih tokov v dolgoročno vzdržnost. Ob zaključku akademije bodo udeleženci pripravljeni za razvoj in podporo programom v podjetju, ki prinašajo okoljske in družbene izboljšave ter hkrati prinašajo odlične poslovne rezultate. Skozi mnoge zanimive dogodke in druženja se bodo udeleženci tudi dobro spoznali, kar bo olajšalo prihodnje sodelovanje med podjetji.

Akademija poteka od marca do junija 2011, v obliki šestih dvodnevnih modulov. Prvi je bil na vrsti že 18. marca. Predaval je Renato J. Orsato (INSEAD, Francija) na temo When Does it Pay to be Green?

Več informacij o akademiji si oglejte na spletni strani.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: