EF » EFnet » Napovedujemo » CISEF:Analiza bilanc 2. Seminar z delavnico.

CISEF:Analiza bilanc 2. Seminar z delavnico.

20.04.2011,

CISEF

V času finančne krize prinaša ocenjevanje finančnega položaja in uspešnosti poslovanja podjetij z vidika zunanjih uporabnikov nove izzive. Rezultati podjetij so slabši, napovedovanje poslovanja v prihodnost je bolj tvegano, uravnavanje dobička in bilanc še bolj prisotno. Analiza bilanc 2 je seminar z izrazitim poudarkom na praktičnosti, saj bomo obravnavali celovite primere analize slovenskih podjetij in analizirali posamične probleme. Ukvarjali se bomo z izkazom denarnih tokov ter predstavili uporabo tržnih kazalnikov pri analizi. Poskušali bomo ugotoviti, ali bo podjetje prineslo ustrezno donosnost svojim lastnikom ali ne, to je, ali bo pokrivalo stroške kapitala ali ne. Pri analizi bilanc bomo izhajali iz sodobnih spoznanj na področju finančne analize, praktičnih spoznanj predavateljev, ki bodo sodelovali na seminarju z delavnico, in izkušenj, ki jih bodo imeli udeleženci. Na seminarju bodo udeleženci primere podjetij analizirali tudi sami.

Predavatelji:

doc. dr. Aljoša Valentinčič, programski vodja, docent na področju denarja in financ in prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

prof. dr. Sergeja Slapničar, izredna porfesorica na Ekonomski fakulteti, s področja finančnega računovodstva, medarodnega računovodstva in finančne analize.

Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor

Miloš Vignjević, Unicredit banka Slovenije

Več o seminarju in prijava.

Oglejte si še ostalo ponudbo poslovnih izobraževanj.


Related news

Publish your comment: