EF » EFnet » Napovedujemo » CISEF:Optimizacija in financiranje obratnega kapitala. Seminar z delavnico.

CISEF:Optimizacija in financiranje obratnega kapitala. Seminar z delavnico.

20.04.2011,

CISEF

Na uspešnost poslovanja podjetja ima upravljanje obratnega kapitala velik vpliv. Vodstvo podjetja in krog ljudi, ki se ukvarja z zalogami in terjatvami, mora zato pomemben del poslovne strategije posvetiti učinkovitemu upravljanju z njim. Politika obratnega kapitala in način njegovega financiranja po eni strani močno vplivata na plačilno sposobnost podjetja, po drugi pa omogočata precejšnje prihranke stroškov podjetja in tako zagotovita večjo uspešnost poslovanja podjetja.

Dvodnevni seminar z delavnico je dobra priložnost za izboljšanje analiz zalog in terjatev, povečevanje učinkovitosti pri upravljanju ter financiranju zalog in terjatev ter pri procesu dolgoročnega finančnega načrtovanja v podjetju.

Seminar z delavnico je namenjen zaposlenim v srednjih in večjih nefinančnih podjetjih:

- vodjem financ, vodjem finančno računovodske službe ali vodjem kontrolinga,

- zaposlenim v kontrolingu in plansko-analitskih službah,

- finančnim in drugim analitikom.

Primeren je za vse, ki bi radi razumeli, na kakšen način je mogoče pristopiti k analizi terjatev do kupcev in zalog ter optimirati politiko financiranja obratnega kapitala v podjetju.

Predavatelji:

doc.dr. Aleš Berk Skok, programski vodja, CAIA, FRM, je docent za področje financ na Ekonomski fakulteti UL

mag. Matjaž Petrič, finančni direktor Roche farmacevtska družba d.o.o.

Irena Kapelj, Lek d.d.

Več o seminarju in prijava.

Oglejte si ostalo ponudbo poslovnih izobraževanj.


Related news

Publish your comment: