EF » EFnet » Napovedujemo » CISEF: Finančna stabilnost v Sloveniji

CISEF: Finančna stabilnost v Sloveniji

25.05.2011,

Vabljeni na poslovni seminar “Finančna stabilnost v Sloveniji”, ki bo 23. junija, 2011 na Ekonomski fakulteti.
Ob nizki gospodarski rasti so se lani v Sloveniji nadaljevale negotove gospodarske razmere, odvisnost od tujih virov financiranja pa povečala. Te razmere so se najbolj odrazile v podjetniškem sektorju in posledično v bančnem sistemu. V sektorju podjetij so omejene možnosti financiranja in prezadolženost omejevali poslovanje, zaostril se je likvidnostni položaj, posledično pa narasle neporavnane finančne obveznosti. Tveganjem so se ob gradbeništvu postopoma bolj izpostavljale tudi nekatere druge dejavnosti.
Seminar je zasnovan tako, da se predavanja vsebinsko osredotočajo na dogajanja v slovenskem finančnem oz. gospodarskem sistemu v povezavi z razvojem v evroobmočju. Metodološki vidiki so vključeni, kolikor je za razumevanje tematike
potrebno, vendar ne prevladujejo.
Namenjen je višjemu in srednjemu managementu v bankah, zavarovalnicah, pokojninskih družbah, investicijskih družbah, lizinških podjetjih, borzno posredniških hišah, strokovnjakom za strateški razvoj v finančnih institucijah, strokovnjakom za upravljanje z bilancami (assets and liability management) finančnih institucij, finančnim  strokovnjakom za upravljanje s tveganji, managementu regulatornih institucij finančnega sistema ter strokovnjakom nekaterih ministrstev in paradržavnih institucij (skladi).

 

Predavatelji:

mag. Stanislava Zadravec Caprirolo (programska vodja), mag. Tomaž Košak, mag. Borut Repanšek, Vida Bukatarević, Franc Remšak in Polona Trefalt.

Več o seminarju in prijava.

 


Related news

Publish your comment: