EF » EFnet » EF raziskave » Decisions to renovate: identifying key determinants in Central and Eastern European Post-socialist countries. Urban studies.

Decisions to renovate: identifying key determinants in Central and Eastern European Post-socialist countries. Urban studies.

16.01.2014

Ključne besede:

prenova stanovanjskih stavb;
socialni kapital;

Kratek opis:

Prenova stanovanjskih stavb oziroma njena nezadostnost je v državah srednje in vzhodne Evrope pomembna tema. V članku na primeru Slovenije modeliramo prenovitvene odločitve gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in ugotavljamo ključne dejavnike odločanja za prenovo z upoštevanjem splošnih dejavnikov, dejavnikov specifičnih za srednjo in vzhodno Evropo in še posebej z vključevanjem spremenljivk za socialni kapital. Izkaže se, da poleg fizičnih značilnosti stanovanjskih stavb, kot na primer starost stavbe, pomembno vlogo v prenovitvenem procesu pripisujemo tudi stanovalcem, še posebej v smislu socialnega kapitala. Prav slednji je pogosto zanemarjen dejavnik, vendar eden ključnih predpogojev za večji obseg prenove večstanovanjskih stavb na področju srednje in vzhodne Evrope.

CIRMAN, Andreja, MANDIČ, Srna, ZORIĆ, Jelena (in print). Decisions to renovate: identifying key determinants in Central and Eastern European Post-socialist countries. Urban studies. DOI: 10.1177/0042098013482509. JCR 2011 IF: 1.28; SSE urban studies ; 10/37(1); ABS 3

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: