EF » EFnet » EF raziskave » Performance drivers in the casino industry: evidence from Slovenia.

Performance drivers in the casino industry: evidence from Slovenia.

06.01.2014

Ključne besede:

poslovanje igralnic in igralnih salonov;

Kratek opis:

V študiji proučujemo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja igralnic in igralnih salonov. Med drugim testiramo dejavnike kot so velikost, lokacija, gostinska ponudba ter tip objekta. Raziskava je narejena na primeru Slovenije, ki ima že dolgoletno tradicijo igralništva. Rezultati kažejo, da bolje poslujejo večje igralnice ter tiste, ki se nahajajo ob meji s sosednjimi državami. Igralnice in saloni, ki so del skupine, poslujejo bolje od samostojnih podjetij. Nismo pa mogli dokazati, da bi gostinska ponudba kakorkoli vplivala na poslovanje igralnice.

ASSAF, Albert George, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, PAHOR, Marko (2013). Performance drivers in the casino industry: evidence from Slovenia. International Journal of Hospitality Management. 32(1), 149-154

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.

 

 


Image gallery:

Related news

Publish your comment: