EF » EFnet » EF raziskave » The moderating effects of national culture on the development of organisational learning culture: a multilevel study across seven countries.

The moderating effects of national culture on the development of organisational learning culture: a multilevel study across seven countries.

16.01.2014

Ključne besede:

učenje;
uspešnost povezovanja;
vpliv nacionalnih kultur na proces organizacijskega učenja;

Kratek opis:

Način na katerega se ljudje, posamezniki in organizacije učimo je močno povezan z uspešnostjo poslovanja naših organizacij. Študija Škerlavaj, Su, in Huang (2013) proučuje kakšen je vpliv nacionalnih kultur (po Hofstedeju) na proces organizacijskega učenja. Raziskovalci so zbrali obsežno bazo podatkov iz 1333 organizacij iz sedmih držav (Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Španija, Turčija, Južna Koreja in Malezija). Ugotovitve kažejo, da so kulture z večjo toleranco do distance moči (torej bolj dojemljive za hierarhične odnose) uspešnejše pri pretvarjanju informacij v konkretne spremembe. Enako velja tudi kolektivistične kulture, ki spodbujajo spremembe na osnovi naučenega. Po drugi strani, kulture s prevladujočim moškim principom (npr. tekmovalnost namesto sodelovanja) ter kulture izogibanja negotovosti zavirajo spreminjanje posameznikov, timov, organizacij ter družbe na osnovi znanja. Nedvomno močno sporočilo za čase reformiranja v pogojih slovenske nacionalne kulture.

ŠKERLAVAJ, Miha, SU, Chunke, HUANG, Meikuan (2013). The moderating effects of national culture on the development of organisational learning culture : a multilevel study across seven countries.
Journal for East European management studies. 18(1), 97-134.
JCR 2011 IF: 0.581, SSE, management; 129/168(4); ABS 1

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: