EF » EFnet » EFnews » Z managerskimi orodji do boljšega zdravstva: Javno zdravstvo da, vendar s prevetreno košarico zdravstvenih storitev

Z managerskimi orodji do boljšega zdravstva: Javno zdravstvo da, vendar s prevetreno košarico zdravstvenih storitev

03.07.2014

V četrtek, 19. junija, sta Ekonomska fakulteta (EF) in Zdravstvena fakulteta (ZF) organizirali Poletno delavnico EF in ZF: »Z managerskimi orodji do boljšega zdravstva«. Profesorji in strokovnjaki iz prakse so spregovorili o dilemah slovenskega zdravstva: razmerju med javnim in zasebnim zdravstvom, upravljanju javnih zavodov ter prevetritvi košarice zdravstvenih storitev. Iskali so tudi odgovor na aktualno vprašanje: »Ali imajo vodilni v zdravstvu zvezane roke?«. 

Moderatorka doc. dr. Petra Došenović Bonča je uvodoma izpostavila: »Pomembno je, da ljudje iz prakse povedo svoje izkušnje z managementom v zdravstvu«. Dekanja Ekonomske fakultete prof. dr. Metka Tekavčič je dejala, da fakulteta ekonomske izzive zdravstvenega sistema obravnava že dolgo, hkrati pa je izrazila željo, da se delavnica v prihodnje uveljavi tudi mednarodno. Dekanja Zdravstvene fakultete dr. Marija Zaletel predvideva, da bo delavnica pustila pečat tudi v zdravstvenih krogih.

IMG_8135Prof. dr. Maks Tajnikar, ki na EF med drugim poučuje Ekonomsko analizo zdravstva, je prepričan, da negativne posledice slabega stanja slovenskega zdravstvenega sistema občutijo predvsem bolniki.   Pojasnjuje, da je za ureditev razmer v prihodnje potrebno razmisliti tudi o uvedbi dveh zdravstvenih košaric: »univerzalne« (omejene storitve, financiranje iz obveznih zdravstvenih prispevkov) in »zasebne« (neomejene storitve, vezana na prostovoljno zdravstveno zavarovanje). Profesor še opozarja, da bi realizacija predloga o ukinitvi dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic povzročila finančni zlom in zmanjšanja deleža BDP, ki je namenjena zdravstvu. Vendar dodaja:  »Javno zdravstvo potrebuje učinkovito mrežo, ki bo manj odvisna od proračuna in bo omogočala, da se zdravstveni zavodi specializirajo. S tem bi dosegli tudi večjo konkurenco.« Obstoječi sistem javnih zavodov je po njegovem mnenju organizacijsko neprimeren, saj omejuje podjetniški potencial, ne ponuja ustreznega nagrajevanja zaposlenih in ne spodbuja sodelovanja zavodov v javno-zasebnih partnerstvih.

Direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec, dr. dent. med., je predstavil izkušnjo upravljanja javnega zavoda: »Potrebno je imeti pregled nad bilanco stanja in potrebno je ustvarjati pozitivno delovno klimo.« Poudarja, da delovna zakonodaja otežuje uspešno upravljanje javnih zavodov: »Imamo zvezane roke in omejen manevrski prostor.« Direktor podjetja MESI Jakob Šušterič je izpostavil uspeh njihovega merilnika krvnega tlaka, ki ga uporablja vse več zdravstvenih zavodov v Sloveniji. »Naše podjetje je na trgu zaznalo problem in ga poskušalo rešiti. Ponudili smo produkt, ki bo v zdravstvu reševal probleme in nižal stroške

Delavnica se je nadaljevala s tremi vzporednimi sekcijami. Udeleženci so skupaj z mentorji soustvarjali izboljšave na treh področjih:  spremljanje efektivno opravljenega dela, prenova procesov v zdravstvu in klinične poti kot managersko orodje. Reševali so tri konkretne izzive in rezultate predstavili na zaključnem plenarnem delu. Po oceni komisije v sestavi: Igor Horvat, mag. Martin Mikek, dr. Igor Bartenjev in mag. Katja Jelerčič je problem najbolje rešila skupina v sestavi: Barbara Oštir, Matjaž Zimic, Vesna Osojnik, Zdenka Koporec in Vlasta Kovačič Mežek.

Gregor Umek, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: