EF » EFnet » Alumni » Verodostojnost – osnova akreditacij

Verodostojnost – osnova akreditacij

19.04.2017,

Novica, da se danes količina informacij meri v eksobajtih (1.000.000 terabajtov), ni nekaj novega. Ustrezno obravnavanje tako velikega obsega informacij je izziv, ki predstavlja konkurenčno prednost na današnjem trgu. 12. 4. 2017 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani  v ta namen potekalo predavanje o analitičnih procesih, ki tvorijo akreditacijsko oceno.

 

Podatki rastejo nepredstavljivo hitro. Danes jih tako že kar standardno imenujemo Big Data. Gost Robert Petrič je prišel iz podjetja Bisnode, ki se ukvarja s formuliranjem profilov tveganj ter z analizo podatkov glede na specifične zahtevke strank. Iz enega sklopa podatkov se namreč da pridobiti mnogo informacij – verjetnost stečaja, verjetnost uspešne širitve na novi trg, verjetnost prekinitve partnerstva ipd. Končna ocena je tako izračunana kvantitativno in ne le kvalitativno, kot  je bila tradicionalna praksa. To nam omogoča tudi vedno bolj podrobno analiziranje Big Data.

 

Potek analize – testiranje kondicije podjetij

Model temelji na sestavi benchmarking analize do 100.000 podjetij, na osnovi katerih se ustvari lestvico bonitetnih razredov. Ključno je, da se v obdobje opazovanja vključi le podjetja, ki so delovala normalno – brez prekinitev poslovanja in drugih anomalij. V predstavljenem modelu je bilo takih podjetij okoli 3.000 in so osnova za sestavo normalnih gibanj. Populacijo 3.000 podjetij se nato lahko analizira glede na razne spremenljivke (količino zaposlenih, višino kapitala ipd.).

Na koncu umestimo podjetje, ki je predmet analize, v sestavljen model, nakar se odmeri odstopanja. Model nam tako pove, kolikšna je verjetnost za stečaj podjetja glede na število zaposlenih ipd. Sledi podana bonitetna ocena za podjetje, ki je predmet analize, glede na njegove specifične spremenljivke in izračunano tveganje za stečaj. Bonitetna ocena je na koncu izračunana na približno 50 spremenljivkah.

 

Portal Bisnode formulira ocene finančne kondicije podjetij z  več vidikov, ki ponujajo sicer plačljiv vpogled v stanje trga. Sistem je razumljiv in prijazen tudi laikom, a morda premalo podroben za zahtevnejše uporabnike s finančnim predznanjem. Za zahtevnejše uporabnike je primernejši program Gvin.com, ki omogoča podrobnejše filtre identificiranja zdravja podjetij. Ponuja namreč vpogled v lastniško strukturo, kjer je mogoče identificirati podjetnike, ki vodijo slamnata podjetja in imajo konstantne slabe prakse. Med drugim so vidni:  (ne)plačevanje davkov, poslovni partnerji ter javna naročila.

 

Pomen za študente – trendi trga

Petrič je opisal klasično ekonometrično analizo. Poudaril je pomen znanja, saj podatki in rezultati niso odvisni od programa (SAS, R, STATA) in celo obsega podatkov. Pomembno je zadostno znanje teorije, kar nam omogoča boljše poznavanje realnega trga, ki ga analiziramo. Parafraziral je takole: »Glasba ni pomembna zaradi violine, ampak zaradi violinista.«

 

Aleksander Koren, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: