EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta v Ljubljani je organizirala konferenco IAFEP od 12. do 13. julija 2018

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je organizirala konferenco IAFEP od 12. do 13. julija 2018

16.07.2018

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo od 12. do 13. julija 2018 organizirali konferenco IAFEP (19th Conference of the International Association for the Economics of Participation).

Mednarodno združenje IAFEP (The International Association for the Economics of Participation – IAFEP) povezuje raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovanjem na področju ekonomike participacije v demokratičnih in participativnih organizacijah, kot so podjetja v lasti zaposlenih, zadruge in podjetja z večjim deležem lastništva zaposlenih, proučujejo modele delitve dobička in udeležbe delavcev pri odločanju, pa tudi demokratična neprofitna, družbena in socialna podjetja. Konference IAFEP, ki potekajo vsaki dve leti, zagotavljajo mednarodni forum za predstavitve in razprave o trenutnih raziskavah na področju ekonomike participacije.

Vodja organizacijskega odbora je prof. dr. Janez Prašnikar, članice pa prof. dr. Polona Domadenik in Ada Guštin Habuš, mag. posl. ved (Ekonomska fakulteta UL) ter prof. dr. Aleksandra Gregorič (Copenhagen Business School, Danska).

Več o konferenci si lahko ogledate na spletni strani.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: