EF » EFnet » Novice » Sodobna orodja kontrolinga

Sodobna orodja kontrolinga

23.07.2018

Kaj in kdaj?

  • 2-dnevni seminar z delavnico
  • 25. in 26. oktober 2018
  • Ekonomska fakulteta

Kakovostne poslovne informacije so vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja podjetij in doseganje začrtanih poslovnih ciljev. Podjetja morajo pravočasno imeti na razpolago pravilne, točne in razumljive poslovne informacije, ki jih vodstveni delavci lahko uporabijo za sprejemanje poslovnih odločitev.

V okviru seminarja Sodobna orodja kontrolinga  si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij, ki vključujejo uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC), koncept ekonomskega dobička in njegove izvedenke (EVA), primerjalno presojanje (benchmarking), razporejanje in načrtovanje stroškov na podlagi aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljnih stroškov (Target Costing), različne pristope k finančnemu načrtovanju idr. Seminar je kombinacija predavanja, predstavitve teoretičnih in praktičnih vidikov obravnavane problematike, odgovarjanja na vprašanja iz prakse in predstavitve dobre prakse v Sloveniji in širše.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem s področja kontrolinga, ki želijo pridobiti teoretična in praktična znanja s področja uporabe različnih sodobnih orodij kontrolinga.

Več o programu in prijava.

Vabimo vas, da se nam na seminarju pridružite!

 

 


Image gallery:

Related news

Publish your comment: