EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv sprememb v poslovnem okolju na zaznano pomembnost inovacij in inovativnost v majhnih in srednje velikih podjetjih

Vpliv sprememb v poslovnem okolju na zaznano pomembnost inovacij in inovativnost v majhnih in srednje velikih podjetjih

10.12.2018,

Ključne besede: 
tržne spremembe,
tehnološke spremembe,
intenzivnost konkurence,
zaznana pomembnost inovacij,
inovativnost,
uspešnost podjetja.

Avtorji:

  • dr. Mateja Bodlaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Barbara Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka

Namen članka je proučiti vpliv tržnih in tehnoloških sprememb ter intenzivnosti konkurence na zaznano pomembnost inovacij in inovativnost ter posledično na uspešnost majhnih in srednje velikih podjetij.

Ciljna javnost:

Raziskovalci in managerji, ki jih zanimajo dejavniki inovativnosti in vpliv inovativnosti na uspešnost podjetij.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Analiza vplivov tržnih sprememb, tehnoloških sprememb in intenzivnosti konkurence na zaznano pomembnost inovacij in inovativnost ter analiza povezanosti med inovativnostjo in uspešnostjo majhnih in srednje velikih podjetij.

Glavne ugotovitve:

 Tržne in tehnološke spremembe povečujejo zaznano pomembnost inovacij, vendar samo tržne spremembe neposredno spodbujajo inovativnost podjetij. V primerjavi z značilnostmi poslovnega okolja ima zaznana pomembnost inovacij močnejši pozitivni vpliv na inovativnost podjetja. V nasprotju s pričakovanji intenzivnost konkurence ne vpliva niti na zaznano pomembnost inovacij niti na inovativnost podjetij. Inovativnost pozitivno vpliva na (subjektivno in objektivno merjeno) finančno uspešnost podjetja.

Uporabna vrednost za podjetja:

 Ugotovitve raziskave potrjujejo, da bolj inovativna majhna in srednje velika podjetja dosegajo boljše poslovne rezultate. Eden izmed pomembnih dejavnikov inovativnosti je zaznana pomembnost inovacij, ki se nanaša na odnos managerjev do inovacij. Kot kažejo rezultati raziskave, ima odnos managerjev do inovacij večji vpliv na spodbujanje inovativnosti kot same spremembe v poslovnem okolju.  Managerjem zato svetujemo, da inovacije umestijo med ključne prioritete podjetja, komunicirajo pomen inovacij za podjetje ter spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost na vseh ravneh organizacije.

Revija objave:

 Journal of Small Business Management

Rangiranje:

JCR 2017 IF: 3,248; AJG 2018: 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: