EF » EFnet » Napovedujemo » Dvodnevni seminar za zaposlene s področja kontrolinga

Dvodnevni seminar za zaposlene s področja kontrolinga

09.09.2019

Kakovostne poslovne informacije so vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja podjetij in doseganje začrtanih poslovnih ciljev. Podjetja morajo pravočasno imeti na razpolago pravilne, točne in razumljive poslovne informacije, ki jih vodstveni delavci lahko uporabijo za sprejemanje poslovnih odločitev.

17. in 18. oktobra 2019 bo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekal dvodnevni seminar Sodobna orodja kontrolinga, v okviru katerega si boste lahko ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij, ki vključujejo uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC), koncept ekonomskega dobička in njegove izvedenke (EVA), primerjalno presojanje (benchmarking), razporejanje in načrtovanje stroškov na podlagi aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljnih stroškov (Target Costing), različne pristope k finančnemu načrtovanju idr. Seminar je kombinacija predavanja, predstavitve teoretičnih in praktičnih vidikov obravnavane problematike, odgovarjanja na vprašanja iz prakse in predstavitve dobre prakse v Sloveniji in širše.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem s področja kontrolinga, ki želijo pridobiti teoretična in praktična znanja s področja uporabe različnih sodobnih orodij kontrolinga.

Več informacij o programu 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na seminarju.


Publish your comment: