EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv načina predstavitve konceptualnih modelov na identifikacijo in razumevanje uporabniških zgod

Vpliv načina predstavitve konceptualnih modelov na identifikacijo in razumevanje uporabniških zgod

28.10.2019

Avtorji:

  • Marina Trkman, Institut Jožef Stefan,
  • Jan Mendling, WU, Dunaj,
  • Marjan Krisper, UL FRI,
  • Peter Trkman, UL EF

Kratek povzetek objave

Pri razvoju programske opreme je ključno opredeliti seznam zahtev. Agilni pristopi za zajem opisa funkcionalnosti programa uporabljajo uporabniške zgodbe. Uporabniške zgodbe so predstavljene v predlogi: “Jaz kot <vloga> opravim <aktivnost>”, z neobveznim dodatkom “zato da dosežem <korist>”.

Najbolj preprost pristop za identifikacijo zahtev je, da uporabnike prosimo, naj opišejo, kaj počnejo. Vendar je to zamudno. V mnogih podjetjih že obstaja dokumentacija, denimo primeri uporabe ali modeli poslovnih procesov v notaciji BPMN. Zato smo v naši raziskavi preučili, ali so za identifikacijo uporabniških zgodb boljši modeli BPMN ali primeri uporabe.

Vsi modeli so napačni. A nekateri so koristni.

Z eksperimentom smo primerjali učinkovitost ponovne uporabe dveh oblik zapisa poslovnih procesov: besedilne primere uporabe in vizualne modele BPMN. Primerjali smo jih v treh nalogah: identificiranje uporabniških zgodb, razumevanje vrstnega reda izvrševanja in razumevanje hierarhične odvisnosti med njimi. Ugotovili smo, da so različni formati primerni za različne naloge.

Udeleženci preizkusa so dosegli boljše rezultate pri razumevanju vrstnega reda izvrševanja uporabniških zgodb, ko so uporabljali BPMN modele.

Približno enako dobro so se odrezali pri razumevanju hierarhičnih odvisnosti in pri identifikaciji uporabniških zgodb. Naše ugotovitve poudarjajo potencial za boljšo uporabo obstoječih BPMN modelov pri identifikaciji  uporabniških zgodb kot osnove za nadaljnji agilni razvoj. Najpomembneje pa je, da imajo BPMN in modeli primerov uporabe različne prednosti.

Zato je sporočilo širše: področji identifikacije zahtev in managementa poslovnih procesov morata tesneje sodelovati, da bi se približali končnemu cilju obeh. Izboljšati procese in jih podpreti z boljšimi programskimi rešitvami.

Revija objave:
Information and Software Technology

Rangiranje:
JCR=2,9; CiteScore= 5,07

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: