EF » EFnet » Gostovanja » Gostujoče predavanje pri predmetu Napredni management

Gostujoče predavanje pri predmetu Napredni management

06.11.2019

V ponedeljek, 4. novembra 2019, sta pri predmetu Napredni management, katerega nosilec je prof. dr. Vlado Dimovski, kot gosta iz prakse sodelovala mag. Nikolaj Petrišič (vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu, MDDSZ) in gospa Vladka Komel (koordinatorica slovenske informacijske točke EU-OSHA, MDDSZ).

V uvodnem delu je mag. Petrišič slušateljem predstavil zakaj sta varnost in zdravje pri delu pomembna, na kaj morajo biti pozorni v delovnem okolju ter kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja, ki je temeljni dokument na področju varnosti in zdravja pri delu. Sledila je predstavitev Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu s strani gospe Komel. Posebno pozornost smo namenili tudi ogledu dokumentarnih filmov »Before the bridge« in »Automatic fitness«.

Oba filma sta usmerjena v raziskovanje vpliva digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije na delovno okolje ter zaposlene. Prvi film, med drugim, izpostavlja problematiko prilagajanja posameznika na delo z roboti in prihodnost brez zaposlitev. Drugi film pa je tragikomedija o vse hitrejšem tempu življenja in standardizaciji vsega, kar se dogaja okoli nas. Predavanje smo sklenili z razpravo o prihodnosti, pri čemer je bil poseben poudarek namenjen razmisleku o varnosti in zdravju pri delu.


Image gallery:

Publish your comment: