EF » EFnet » Gostovanja » Obisk gimnazijskih dijakov na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Obisk gimnazijskih dijakov na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

17.12.2019

V okviru Službe za tržno dejavnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pod organizacijo Mihe Jurenčiča, univ. dipl. prof. ter Luke Eržena, in tima pedagogov pri predmetu Temelji managementa, prof. dr. Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger, doc. dr. Judita Peterlin, smo od 9 12. 2019 do 16. 12. 2019 organizirali obiske za gimnazijske dijake, in sicer dijake Gimnazije Vič, Gimnazije Bežigrad  in Škofijske klasične gimnazije, kjer smo dijake aktivno vključili v učni proces interaktivnih predavanj na temo procesa managementa, funkcije vodenja in funkcije kontroliranja in jim tako približali vsebine, ki jin poučujemo na naši fakulteti.

 


Image gallery:

Publish your comment: