EF » EFnet » Napovedujemo » Dvodnevni seminar Analiza bilanc

Dvodnevni seminar Analiza bilanc

09.01.2020

Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Poznavanje izrazov in njihova uporaba nam omogočata razbrati veliko stvari, ki pridejo prav vsem, ki so kakorkoli vpleteni v situacije, kjer se srečujejo z računovodstvom.

Preko tovrstnih delavnic se naučimo razbrati vrednost našega premoženja in kakšna je njegova struktura, donosnost dolgov, resnična stopnjo dobička, kakšen je vpliv plač na poslovanje in kako prepoznavati pomembnejše stroške.

Za boljše poznavanje in nadgrajevanje tovrstnega znanja Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete 8. in 9. aprila 2020 organizira seminar Analiza bilanc, ki bo potekal na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Seminar bo v dveh dneh izvedel mag. Jože Kaligaro, ki nas bo na konkretnih primerih naučil kako pravilno brati finančna poročila in na kaj moramo biti pri tem pozorni.

Več informacij o seminarju >>>


Publish your comment: