EF » EFnet » EF raziskave » Dejavniki, ki vplivajo na energetsko učinkovite obnove: učinkovitost sheme javnega subvencioniranja v Sloveniji

Dejavniki, ki vplivajo na energetsko učinkovite obnove: učinkovitost sheme javnega subvencioniranja v Sloveniji

11.10.2020

Ključne besede:
Energetsko učinkovite obnove,
obnašanje gospodinjstev,
sheme subvencioniranja,
zastonjkarstvo

Avtorji:

  • Dr. Janez Dolšak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Dr. Nevenka Hrovatin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Dr. Jelena Zorić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:
Preučiti dejavnike, ki vplivajo na energetsko učinkovite obnove domov v Sloveniji.

Ciljna javnost:
Snovalci energetske politike.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Energetske politike v razvitih državah se že vrsto let soočajo z vprašanjem, kako povečati energetsko učinkovitost gospodinjskega sektorja. Obstoječo vrzel v energetski učinkovitosti v tem sektorju povzročajo predvsem pomanjkljivosti na trgu in neracionalne vedenjske navade gospodinjskih uporabnikov. Članek preučuje dejavnike, ki vplivajo na energetsko učinkovite prenove domov v Sloveniji s poudarkom na učinkovitosti programa subvencioniranja in s tem povezanim problemom prisotnosti zastonjkarjev.

Glavne ugotovitve:
Članek razkriva odločilne dejavnike za energetsko učinkovite prenove slovenskih gospodinjstev, to so: premoženjski status, pretekle prenove, urbano okolje, starost in tip stavbe in izdatki za energijo. Na energetsko učinkovite investicije prav tako vplivajo regijske razlike v temperaturi in bruto domači proizvod na prebivalca. Rezultati kažejo, da program subvencioniranja v letih 2009–2011 ni bil učinkovit, medtem ko se je v letih 2012–2014 izkazal za učinkovitega, pri čemer v letu 2012 ni zaznati prisotnosti zastonjkarjev, v letih 2013 in 2014 pa je delež zastonjkarjev znašal 52 oziroma 62%.

Uporabna vrednost za podjetja:
Oblikovanje paketov ponudbe za gospodinjstva, ki upoštevajo vpliv subvencij in ostalih dejavnikov na investicijske odločitve in gospodinjstvom nudijo potrebne informacije in pomoč pri pridobivanju subvencij za energetsko učinkovite investicije.

Revija objave:
Energy and Buildings, Volume 229, December 15 2020, 110501

Rangiranje:
JCR SSCI 4.867

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: