EF » EFnet » EF raziskave » Učinki zunanjih tokov (zunanjih šokov) ter učinki politik na kreditno aktivnost bank v treh državah v vzponu med veliko recesijo

Učinki zunanjih tokov (zunanjih šokov) ter učinki politik na kreditno aktivnost bank v treh državah v vzponu med veliko recesijo

11.10.2020

Ključne besede:

bančna posojila,
ponudba kreditov,
kreditno povpraševanje,
kapitalski tokovi,
učinki politik

Avtorji:

  • red. prof. dr. Janez Prašnikar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
  • mag. Velimir Bole, Ekonomski inštitut (EIPF),
  • dr. Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER),
  • prof. dr. Milan Lakićević, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore,
  • mag. Ana Oblak, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Namen članka:
S člankom želimo osvetliti dejavnike, ki so pomembno zaznamovali aktivnost bank v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Črni gori med veliko recesijo.

Ciljna javnost:
Članek je namenjen političnim odločevalcem, bančnikom, ekonomistom ter vsej preostali zainteresirani javnosti.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V članku preučujemo učinke nihanja maloprodajnega in veleprodajnega financiranja bank, ki ga povzročijo zunanji šoki (kapitalski tokovi in realno povpraševanje), kot tudi učinke posredovanja politike na posojaje podjetjem in gospodinjstvom. V ta namen uporabimo podatke o 55 bankah iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore, našo analizo pa umestimo v tri obdobja velike recesije: razcvet (2007-2008); propad (2009-2010); in okrevanje (2011-2013).

Glavne ugotovitve:
Naše ugotovitve kažejo, da so dejavniki na strani ponudbe igrali ključno vlogo pri amplifikaciji kreditiranja, predvsem kreditiranja podjetij. Analiza prav tako pokaže, da so bili v primerjavi, učinki političnega posredovanja majhni. Rezultati naše analize nam omogočajo diskusijo o učinkovitosti makrobonitetnih in drugih politik v podporo stabilnosti finančnih sistemov.

Uporabna vrednost za podjetja:
Dostop do financiranja igra pomembno vlogo za sleherno podjetje. V tej luči naš članek ponuja številna pomembna spoznanja tudi za podjetja ter management.

Revija objave:
Journal of Balkan and Near Eastern Studies

Rangiranje:
JCR IF (2019) = 0.78; SNIP IF (2019) = 0.72

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: