EF » EFnet » EF raziskave » Sovplivanje relacijskega oblikovanja dela in medfunkcijskega usposabljanja pri napovedovanju uspešnosti pri delu

Sovplivanje relacijskega oblikovanja dela in medfunkcijskega usposabljanja pri napovedovanju uspešnosti pri delu

10.03.2021

Ključne besede:
Medfunkcijsko usposabljanje,
povezava med managementom in razvojem človeških virov,
zahteve po sodelovanju, ki izhajajo iz dela,
uspešnost pri delu,
večnivojska analiza,
relacijsko oblikovanje dela,
soodvisnost delovnih nalog.

Avtorji:

  • Matej Černe, Univerza v Ljubljani;
  • Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School;
  • Tomislav Hernaus, Univerza v Zagrebu.

Namen članka:
Raziskati sovplivanje managementa in razvoja človeških virov, konkretno relacijskega oblikovanja dela in medfunkcijskega usposabljanja pri napovedovanju uspešnosti pri delu.

Ciljna javnost:
Managerji, kadrovski managerji in specialisti, zaposleni – vključeni v oblikovanje dela, delovnih sistemov in kadrovskih sistemov ter praks.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Raziskava se je osredotočala na sovplivanje relacijskega oblikovanja dela in medfunkcijskega usposabljanja pri napovedovanju uspešnosti pri delu. Večnivojski raziskovalni model smo testirali na vzorcu 43 organizacij in 535 posameznikov.

Glavne ugotovitve:
Rezultati raziskave so pokazali, da družbena obogatitev dela (v smislu oblikovanja interaktivnih in med sabo povezanih delovnih mest) ob hkratnem omogočanju sistemske priložnosti za medfunkcijska usposabljanja, vodi do povečanja dodatnega napora zaposlenih. S tovrstnim oblikovanjem dela in medfunkcijskim usposabljanjem se zaposleni dodatno trudijo pri opravljanju delovnih nalog, tudi takih, ki ne spadajo v njihov formalen seznam zadolžitev.

Uporabna vrednost za podjetja:
Ugotovitve prispevka pomagajo vodjem in kadrovskim managerjem pri zagotavljanju delovne uspešnosti zaposlenih z oblikovanjem delovnih mest in usposabljanj.

Revija objave:
Human Resource Development Quarterly

Rangiranje:
JCR, AJG 2

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: