EF » EFnet » Novice » Izvedba rednega pedagoškega procesa v predavalnicah na Ekonomski fakulteti UL do konca poletnega semestra 2020/2021

Izvedba rednega pedagoškega procesa v predavalnicah na Ekonomski fakulteti UL do konca poletnega semestra 2020/2021

30.04.2021

Skladno z odlokom Vlade RS o odprtju visokošolskih zavodov je Senat EF UL, 29. 4. 2021 sprejel izhodišča za izvajanje študijskega procesa do konca poletnega semestra 2020/2021.

Pri organizaciji pedagoškega procesa se bomo na fakulteti držali smernic NIJZ in upoštevali naslednje:

  • Pri obveznostih, kjer študenti niso v mehurčku in bi prišlo do mešanja skupin študentov med seboj, upoštevamo omejitev združevanja do 10 ljudi ob sočasni zagotovitvi upoštevanja vseh priporočil NIJZ.
  • Pri obveznostih, kjer so študenti v mehurčku in se v živo ne združujejo v različne skupine, predlagamo analogijo s pedagoškim procesom v osnovnem in srednjem šolstvu (do 30 oseb, zagotavljanje varnostne razdalje najmanj 1,5 m).
  • Za vsako obveznost, ki se izvede v živo, se istočasno omogoči še izvedbo on-line (t. i. hibridni način), v kolikor se izvedbe v živo ne udeležujejo vsi študenti na tej izvedbi in v kolikor z izvedbo v živo soglaša tudi izvajalec študijskega procesa.

Senat EF UL je svojo odločitev sprejel tudi na podlagi izsledkov ankete (objavljeni so na Študent netu), ki jo je opravil Študentski svet EF UL in kažejo, da je zanimanje za študijski proces v živo zelo omejeno, zelo majhno je tudi zanimanje za izvajanje govorilnih ur v živo, večje pa je zanimanje za uporabo knjižnice in morebitnih drugih prostorov za študij ali skupinsko – seminarsko in projektno delo (predavalnice).

Načrt izvedbe študijskega procesa je po študijskih programih in letnikih objavljen na Študent netu.

Drage študentke in študenti, zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje, kajti le skupaj lahko uresničimo zadano in v teh drugačnih časih rešimo marsikateri izziv. Da ohranimo vaše in naše zdravje in upoštevamo vsa navodila pristojnih služb, smo prepričani, da je v danih razmerah pričujoč predlog izvedbe pedagoškega procesa realen in uresničljiv. Seveda si pa predvsem želimo, da se v novem študijskem letu lahko v čim večji meri vsi skupaj vrnemo na fakulteto.

Vse dobro vam želimo in uspešen zaključek študijskega leta!

 


Publish your comment: