EF » EFnet » Novice » Predstavnika EF kot voditelja in panelista na 2021 BSIS virtualnem simpoziju na temo odnosa poslovnih šol do raznolikosti v pogojih pandemije ter vpliva na družbo

Predstavnika EF kot voditelja in panelista na 2021 BSIS virtualnem simpoziju na temo odnosa poslovnih šol do raznolikosti v pogojih pandemije ter vpliva na družbo

30.04.2021

Vpliv poslovnih šol po BSIS (Business School Impact System) omogoča izdelavo ocene vpliva šole na njeno lokalno okolje. Ocena vpliva poslovnih šol na okolje po sistemu BSIS (Business School Impact System), ki jo je v letu 2018 zaključila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, je potrdila znaten vpliv fakultete na ožje in širše okolje. Tudi v letošnjem letu se je BSIS simpozij zaradi razmer v času korona krize izvedel v spletni obliki osmih seminarjev, ki so potekali med 15. in 30. aprilom 2021.

Na povabilo direktorja BSIS, Michela Kalika, je seminar z naslovom „The Pandemic, Impact and Diversity” pripravil in moderiral Marjan Smonig z naše fakultete. Na seminarju so kot govorci in panelisti sodelovali Lieve Van den Brande, former Principal Administrator at the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission, and visiting professor at Vrije Universiteit Brussel, and member of the EUTOPIA (European University Allianc0)e External Advisory Board, izr. prof. Tamara Pavasović Trošt z Ekonomske fakultete, Melanie Currie, Deputy Dean, Nottingham Business School, Nottingham Trent University ter Benjamin Morisse, Vice-Dean, ESSCA.

Cilj simpozija je bil poglobiti se v številne teme, ki so jasno povezane z vplivom poslovnih šol, in so bile še bolj v ospredju v težkem letu, ki ga imamo za sabo.

Twitter-1-1

V okviru vodilne misli seminarja “Moč je v razlikah, ne v podobnostih” (Strenght lies in differences, not in similarities«, Stephen R. Covey), kar posledično pomeni, da večja raznolikost vzpodbudno vpliva na moč poslovne šole, le to pa seveda na njen vpliv, je v svojem prispevku Lieve Van den Brande razmišljala da bi moral biti odgovor poslovnih šol na problematiko raznolikosti v pogojih pandemije:

  • polno vključujoče izobraževanje (“fully inclusive education”)  in sprememba poslovnega modela, kjer je center učeči se posameznik (“individual learner”),
  • več-institucionalna študijska izkušnja z fokusom na neznano (“focusing on unknown”) ter posledično nove spretnosti (“new skills”),
  • kot ključni izziv za visokošolske institucije pa je prevzem vseživljenjskega učenja kot svoje ključne usmeritve, kar je v končni fazi tudi izraz raznolikosti (“expression of diversity”).

Twitter-4-2

V nadaljevanju seminarja so trije panelisti predstavili svoj pogled na ključna področja raznolikosti in vpliv pandemije ter aktivnosti svojih poslovnih šol v zvezi s tem.

Twitter-2-1

Tamara Pavasović Trošt je predstavila stanje glede enakosti spolov v Sloveniji ( visoko 7.do 10. mesto na lestvici Global Gender Gap; WEF) ter  vpliv pandemije na pedagoge in poučevanje z vidika neenakosti spolov, opozorila na upadanje deleža  žensk z rastjo akademskih položajev, kjer pandemija razmere še poslabšuje, ter svoj pogled na potrebne spremembe in prilagoditve v okviru univerze kot odgovor na izzive delovanja v zaostrenih pogojih pandemije (raziskave in problematika dostopa do objav, napredovanje in habilitacijski pogoji,…).

Twitter-3-2

Benjamin Morisse je na primeru ESSCA predstavil vpliv pandemije na mednarodno mobilnost ter raznolikost študentov ter kot posebno zanimivost omenil, da so jim kitajske oblasti že v začetku pandemije popolnoma zaprle kampus na Kitajskem.

Twitter-6-2

Melanie Currie je predstavila aktivnosti Nottingham Business School, ki se je na pedagoškem področju že usmerila k učečemu se posamezniku, ter tako učinkovito zmanjšala učinek pandemije raznolikost.

Twitter-5-2

Na seminarju je bila v zvezi s pandemijo in njenim vplivom na raznolikost in vključenost poudarjena vodilna vloga poslovnih šol znotraj univerz ter v družbi nasploh ter v tem smislu pomen njihovega odgovornega obnašanja kot agentov sprememb.

Seminar je bil s strani udeležencev, ki so prihajali s skoraj vseh kontinentov, zelo dobro sprejet, že med dogodkom pa je bilo s strani udeležencev tudi veliko “live” objav na twitterju (nekaj izsekov vključenih kot ilustracija tega teksta). Aktualnost teme in odlično predstavitev v panelu potrjujejo tudi konkretni odzivi, saj je Tamara Pavasović Trošt takoj po seminarju prejela kar dve pobudi za sodelovanje  (former Dean at Grenoble Ecole de Management and now incoming Director at Stellenbosch Business School, vice dean, ISCTE).

Na Ekonomski fakulteti smo s tem, ko smo kot eno od pomembnih tem za obravnavo na simpoziju predlagali problematiko raznolikosti v pogojih pandemije, prispevali tudi k večjem zavedanju o tej problematiki, ki jo posebej naslavlja Evropski mesec raznolikosti.

European diversity month

Proces BSIS je v okviru dogovora o sodelovanju med EFMD Global Network in FNEGE na razpolago kot storitev članom EFMD v katerem koli delu sveta. Ekonomska fakulteta je leta 2018 prvič izpeljala oceno njenega vpliva po BSIS metodologiji in je s tem postala priznana članica BSIS.

Če želite izvedeti več o BSIS, obiščite spletno stran BSIS ali se obrnite na bsis@efmdglobal.org.

 


Image gallery:

Publish your comment: