EF » EFnet » EF raziskave » Raziskovanje učinkov oblik zgodnje podjetniške aktivnosti na subjektivno zaznano blagostanje

Raziskovanje učinkov oblik zgodnje podjetniške aktivnosti na subjektivno zaznano blagostanje

22.04.2021

Ključne besede:
Nacionalna raven blagostanja,
subjektivno blagostanje,
podjetništvo iz priložnosti,
inovativno podjetništvo.

Avtorji:

  • Asist. Mojca Svetek,
  • mag. psih. in mag. posl. ved;  prof. dr. Mateja Drnovšek.

Namen članka:
Raziskati vpliv različnih oblik podjetniške aktivnosti  (celotne podjetniške aktivnosti, podjetniške aktivnosti iz priložnosti in inovativne podjetniške aktivnosti) – na subjektivno blagostanje na ravni držav na osnovi longitudinalnih podatkov 31 evropskih držav (2008-2015).

Ciljna javnost:
Oblikovalci vladnih politik, podjetniki.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Na osnovi ekonometrične analize panelnih podatkov oblik raziščemo povezave med oblikami podjetniške aktivnosti in subjektivno zaznanega blagostanja. Rezultati nakazujejo, da ima podjetniška aktivnost iz priložnosti pozitiven učinek na raven blagostanja. Raven blagostanja pa ima učinek na raven podjetniške aktivnosti iz priložnosti in inovativne podjetniške aktivnosti.

Glavne ugotovitve:
Podjetniška aktivnost lahko prispeva k subjektivnemu blagostanju na ravni držav.

Revija objave:
Journal of Happiness Studies

Rangiranje:
AJG 2018-skupina 1, JCR rank 16, Psych, IF=2,34

 

 


Related news

Publish your comment: