EF » EFnet » Novice » V strateški svet za socialno politiko imenovana profesorja Ekonomske fakultete

V strateški svet za socialno politiko imenovana profesorja Ekonomske fakultete

28.04.2021

Ljubljana, 24. aprila 2021 – Vlada je ustanovila strateški svet za socialno politiko, ki bo posvetovalna skupina predsednika vlade. Za predsednico 15-članskega sveta je vlada imenovala evropsko poslanko Romano Tomc, ki je tudi diplomantka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Strateški svet so ustanovili s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti. Namen je zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti.

Med delovna področja spadajo delovanje sistema socialnega zavarovanja in zagotavljanje socialne varnosti iz naslova socialnega zavarovanja, sistem socialnega varstva posameznikov in družin na podlagi socialnih transferjev in ostalih prejemkov, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih, delovanje in mreže socialnih zavodov in institucij, ki skrbijo za socialne varnost ter druga področja povezana z zagotavljanjem socialne varnosti. Delovno področje sveta zajema nacionalno in lokalno raven.

Naloge strateškega sveta so spremljanje delovanje sistema socialne varnosti z vidika njegove učinkovitosti pri zagotavljanju socialne zaščite. Svet za predsednika vlade pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanimi z delovanjem sistema socialne varnosti ter ga obvešča o predlogih za spremembo predpisov (zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov). Prav tako predlaga strateške spremembe, konkretne ukrepe in pravne akte, ki bi bili potrebni za pripravo in izvedbo racionalizacije sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja ter vzpostavitve preglednega sistema socialnih pomoči.

Svet obenem spremlja izvajanje predlaganih ukrepov in pravne akte, namenjene racionalizaciji sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja, ter s tem seznanja predsednika vlade in opravlja druge naloge, s katerimi se dosega cilje na posameznih področjih.

Z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani sta v strateški svet imenovana prof. dr. Jaka Cepec in prof. dr.  Vlado Dimovski.

VIR: STA


Publish your comment: