EF » EFnet » Novice » Gostujoče predavanje pri predmetu Stroškovno računovodstvo

Gostujoče predavanje pri predmetu Stroškovno računovodstvo

04.05.2021

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo, katerega izvajalec je mag. Aleksander Igličar in se izvaja v 3. letniku računovodske smeri na dodiplomskem študiju UPEŠ in VPŠ programa, je v torek, 4. maja 2021 kot gostujoča predavateljica predavala gospa Štefka Eržen, iz podjetja Opal Informatika, d.o.o., s predavanjem Pogled na pomen spremljanja in razporejanja stroškov.

Podjetje Opal Informatika ima sedež v Svetem Duhu pri Škofji Loki in je ponudnik lastnih informacijskih programov oziroma sistemov (IS) za celovito spremljanje poslovanja podjetij (OpPis). Njihove stranke prihajajo iz vse Slovenije in iz vseh gospodarskih in javnih področij. V letu 2020 je podjetje Opal Informatika lastniško prevzela družba SAOP iz Nove Gorice.

Gospa Štefka Eržen je v podjetju Opal Informatika nosilka uvajanja IS na področju računovodstva, financ in davkov. V svojem predavanju se je osredotočila na pomen spremljanja in razporejanja stroškov po stroškovnih mestih (STM) in stroškovnih nosilcih. Pri uvajanju ali posodobitvi IS je v izhodišču pomembna želja oziroma usmeritev poslovodstva po poročilih o stroških, njihovi poglobljenosti in obsežnosti.  V okviru uvajanja IS se nato opredelijo STM, stroškovni nosilci, neposredni in posredni stroški, določijo osnove in razdelilniki za razporejanje stroškov ipd. Vse to zagotavlja, da se pri knjiženju listin, ki izkazujejo stroške (npr. prejeti računi, notranje listine), stroški knjižijo in razporedijo na želene stroškovne nosilce. Na osnovi teh knjižb se nato oblikujejo poročila, ki jih poslovodstvo potrebuje za spremljanje uspešnosti poslovanja in sprejemanje poslovnih odločitev.

Gospa Štefka Eržen je vsebino predavanja prikazala s pomočjo IS OpPis, kjer so študentje spoznali delovanje IS in pregledovanje pripravljenih poročil o stroških in drugih gospodarskih kategorijah.


Publish your comment: