EF » EFnet » Novice » Gosti pri predmetu Ekonomika energetike

Gosti pri predmetu Ekonomika energetike

03.06.2021

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilci prof. dr. Nevenka Hrovatin, izr. prof. dr. Matej Švigelj in prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse.

V ponedeljek, 10. maja 2021, je študentom predaval mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), stanje na področju rabe OVE v EU in svetu ter cilje EU na področju spodbujanja OVE. Poleg tega je študente seznanil tudi z možnostmi ter izzivi vključitve OVE na trg z električno energijo in analizo podpornih shem v EU za proizvodnjo električne energije iz OVE.

V sredo, 19. maja 2021, je študentom predaval dr. Dejan Paravan, izvršni direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I. Dr. Paravan je pozornost slušateljev pritegnil z nazornim prikazom tranzicije energetske dejavnosti od vertikalno organiziranega monopolnega sektorja v decentraliziran konkurenčni elektroenergetski sistem, kjer prihajajo v ospredje spremenjene vloge tržnih udeležencev oziroma in novi tržni akterji kot so na primer agregatorji. To zahteva tudi nove usmeritve energetskih družb v ponujanje inovativnih rešitev v okviru novih poslovnih modelov. Predstavil je ponujanje celovitih rešitev za samooskrbo uporabnikov, energetske kooperative pri izgradnji proizvodnje iz obnovljivih virov energije, ponujanje storitev agregatorjev prožnega odjema, energetsko pogodbeništvo ter druge poslovne priložnosti povezane z digitalizacijo sektorja.

V sredo, 26. maja 2021, smo gostili dr. Miho Riharja, direktorja področja energetske transformacije v podjetju Merkur trgovina, d.o.o., ki je študentom predstavil področji elektromobilnosti in storitve mobilnosti.  Izpostavil je dejavnike, ki vplivajo na spremembe ekosistema mobilnosti, zlasti tehnološki napredek, liberalizacijo trga prevoznih storitev, okoljske zahteve in spremembe v navadah porabnikov. V prvem sklopu predavanj o e-mobilnosti smo dobili vpogled v trende na tem področju, napovedi rasti prodaje električnih vozil, primerjavo med učinkovitostjo vozil glede na pogon in stanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil. V drugem sklopu predavanj je dr. Rihar predstavil storitve mobilnosti in premik od lastništva k (so)uporabi vozil, vpliv vpeljave avtonomnih vozil na storitve mobilnosti ter razvoj novih poslovnih modelov. Izvedeli smo, da bo prihodnost na segmentu osebnih vozil skoraj zagotovo samo v elektriki in da bo trg storitev mobilnosti eden najhitreje rastočih v prihodnjem desetletju.


Publish your comment: