EF » EFnet » EF raziskave » Jin in jang v slovaropisju: Razmišljanja slovenskih leksikografov

Jin in jang v slovaropisju: Razmišljanja slovenskih leksikografov

08.06.2021

Ključne besede:

Intervju,
leksikograf,
leksikografska filozofija,
leksikografska načela,
leksikografska teorija,
leksikografska praksa,
slovenska leksikografija,
človeški viri,
tehnološki viri,
množično zunanje izvajanje.

Avtorji:

  • Dr. Alenka Vrbinc (UL EF),
  • Dr. Donna M.T.Cr. Farina, (New Jersey City University, ZDA)
  • Dr. Marjeta Vrbinc (UL FF)

Namen članka:
Razprava o (tehnoloških in kadrovskih) težavah, s katerimi se soočajo slovenski leksikografi pri svojem vsakdanjem delu, in umestitev v širši kontekst leksikografske prakse v svetu.

Ciljna javnost:
Zainteresirana javnost in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s sestavljanjem slovarjem in z metaleksikografijo.

Kratek povzetek objave:

Drugi del poročila o delu in razmišljanju slovenskih leksikografov, temelječ na intervjujih s sedmimi slovenskimi leksikografi.

Revija objave:
Lexikos, 159-176, 2021

Rangiranje:
JCR, SNIP

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: