EF » EFnet » Novice » Strokovni posvet: Kako z vrednostnimi papirji in prihranki prebivalstva spodbuditi investicijski ciklus v RS

Strokovni posvet: Kako z vrednostnimi papirji in prihranki prebivalstva spodbuditi investicijski ciklus v RS

03.06.2021

V četrtek, 3. junija 2021, je potekal Strokovni posvet: Kako z vrednostnimi papirji in prihranki prebivalstva spodbuditi investicijski ciklus v RS.

Strokovni posvet je bil namenjen analizi možnosti in načinov uporabe prihrankov gospodinjstev pri projektnem financiranju in oživljanju slovenskega gospodarstva v naslednjih petih letih. Stopnja bruto varčevanja v RS je nadpovprečna, neto finančno premoženje gospodinjstev dosega letni BDP države, v strukturi finančnih sredstev je polovica namenjena gotovini in različnim oblikam varčevanja v bankah. Zato je pomembno vprašanje, kako ta finančna sredstva preusmeriti v različne oblike projektnega financiranja s pomočjo vrednostnih papirjev.

V preteklosti smo v neprimerno slabših družbenih in ekonomskih razmerah že razvili dobro prakso na tem področju, v novih gospodarskih razmerah pa teh domačih virov financiranja in kreditiranja skorajda ne uporabljamo. EU želi postpandemijski investicijski in gospodarski cikel usmeriti v trajnostni razvoj (»zelene investicije«) in sodobne tehnologije industrije 4.0. (»digitalizacija«). Zato smo želeli s tem posvetom spodbuditi vse deležnike v slovenskem ekonomskem in finančnem prostoru, da bi pri financiranju teh razvojnih možnosti uporabili domače finančne vire, predvsem z nizko ali celo negativno obrestno mero vrednotene prihranke prebivalstva v bankah.

Nekaj pozitivnih zgledov in dobrih praks že imamo (»zelene investicije«), še veliko več bi jih lahko razvili (stanovanjska gradnja, energetika, nove tehnologije ipd.). Na posvetu smo v okviru udeležencev dveh okroglih miz in posebej vabljenih diskutantov opredelili osrednje prednosti in slabosti, priložnosti in tveganja takšnega projektnega financiranja. Prav tako smo želeli predstaviti nekaj že uveljavljenih dobrih praks in možnih projektov v prihodnosti.

V okviru posveta smo odprli tudi razstavo vrednostnih papirjev, s katero želimo pokazali na več kot stoletno zgodovino izdajanja teh finančnih instrumentov. Na posvetu je bil prisoten tudi govorec gospod Milan Lovrenčič, ki velja za pionirja takšnega financiranja v Sloveniji. S posvetom smo želeli postaviti most med preteklostjo in prihodnostjo, prispevati k novim rešitvam starih problemov. Posvet na  Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je bil hkrati pomemben del praznovanj ob 75-letnici delovanja te ugledne slovenske institucije. Razstavo si bo mogoče ogledati do 10. junija 2021 v Galeriji EF.

 

Program

Prva okrogla miza: Naložbene možnosti v RS, 10.00–11.30

Pozdravni nagovor prof. dr. Metke Tekavčič, dekanje Ekonomske fakultete UL

Vodja okrogle mize: Karel Lipnik, analitik časopisne hiše DELO

Osrednje teme:

  1. Kratka zgodovina poslovanja z vrednostnimi papirji v 80. letih prejšnjega stoletja, vzroki za zastoj v obdobju tranzicije (mag. Milan Lovrenčič, slovenski domoljub in aktivni državljan, in prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alme Mater Europaea).
  2. Prednosti in slabosti uporabe domačih in tujih finančnih virov (izr. prof. dr. Igor Lončarski, izredni profesor na Ekonomski fakulteti UL).
  3. Vloga bank, zavarovalnic, skladov pri projektnem financiranju in aktiviranju prihrankov (Blaž Brodnjak, MBA, predsednik uprave NLB).
  4. Vloga ljubljanske borze pri spodbujanju projektnega financiranja z vrednostmi papirji (mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze).

Odmor, 11.30–12.00

Druga okrogla miza: Naložbeni izzivi v Sloveniji, 12.00–13.30

Vodja okrogle mize: prof. dr. Bogomir Kovač, redni profesor na Ekonomski fakulteti UL

Osrednje teme:

  1. Evropske in slovenske usmeritve na področju projektnega financiranja v »zeleno gospodarstvo« in »digitalizacijo gospodarstva/družbe« (dr. Peter Wostner, raziskovalec in svetovalec na UMAR-ju).
  2. Primeri dosedanjih dobrih praks s področja projektnega financiranja v RS (prof. dr. Štefan Ivanko, Fakulteta za organizacijske študije NM).
  3. Primer možnega projektnega financiranja na področju stanovanjske gradnje (mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS).

Splošna diskusija in sklepi konference, 13.30–14.00

Vabilo na posvet je v priponki.

Prijazno vabljeni!


Publish your comment: