EF » EFnet » Napovedujemo » Zakaj je poznavanje osnov poslovanja, računovodstva in financ tako pomembno?

Zakaj je poznavanje osnov poslovanja, računovodstva in financ tako pomembno?

30.06.2021

Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju.

Zato tudi letos na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete pripravljajo seminar Računovodske informacije kot osnova za poslovno odločanje, ki bo potekal v septembru in bo udeležence seznanil s koncepti v poslovanju, različnimi stroškovnimi koncepti ter s temeljnimi računovodskimi izkazi in njihovo analizo, kar predstavlja osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev.

Seminar je namenjen managerjem v gospodarstvu in javni upravi, direktorjem in vodjem različnih oddelkov, ki nimajo ekonomske predizobrazbe ter vsem, ki sprejemajo poslovne odločitve ter bi želeli obnoviti osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

Med drugim boste na seminarju spoznali katere so temeljne kategorije v poslovanju podjetij in drugih organizacij, kako se lotiti kalkulacije stroškovne cene proizvoda ali storitve, katere vrste stroškov vplivajo na določanje točke preloma v poslovanju, zakaj dobiček ni isto kot denar in kaj lahko o poslovanju podjetja razberemo iz bilanc.

Pridružite se nam na 3 dnevnem spletnem seminarju, ki bo potekal 22., 23. in 24. septembra 2021.

Več informacij >>>


Related news

Publish your comment: