EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Izobraževalni program »ConnectAI«: Umetna inteligenca v poslu

Izobraževalni program »ConnectAI«: Umetna inteligenca v poslu

15.07.2021

Če je bil v pogovorih o razvoju in prihodnosti poslovnega okolja pred nekaj leti najpogostejši pojem digitalna transformacija, je danes njegova naslednica umetna inteligenca. In kot pravi Mark Minevich, predavatelj in eden najvidnejših ameriških strategov na področju AI, sta ta dva pojma med seboj tudi zelo povezana: »Brez dobro zastavljene strategije in implementacije digitalne transformacije, ni mogoče učinkovito implementirati umetne inteligence«.

In prav implementacija umetne inteligence v poslovanje je rdeča nit 3 dnevnega »online« izobraževalnega dogodka Connect AI, ki bo v januarju 2022 ponudil preko 30 različnih sklopov vsebin,  delavnic, poslovnih primerov, diskusij. Z namenom konkretnega prikaza rešitev in dodane vrednosti uvedbe umetne inteligence v podjetja, institucije oz. njihovo poslovanje. In z namenom prenosa znanja ter povečanja razumevanja pomembnosti uvajanja umetne inteligence za uspešno delovanje podjetij. Kot pravi gonilna sila vsebine programa, Mitja Jermol iz IJS: »Iz znanosti v prakso

Vsebina programa, ki jo bo izvedlo preko 30 strokovnjakov iz celega sveta, obravnava širok spekter panog (mobilnost, telekomunikacije, energetika, turizem, zdravstvo in farmacija, prehrambna industrija, javni sektor, itd.)  ter poslovnih področij (management in organizacija, finance, marketing, HR, podatkovni management, oskrbovalne verige, itd.).

S ciljem čim večje uporabnosti in možnosti direktnega prenosa v prakso, so vsebine razdeljene v dva kanala. Eden je posebej namenjen ekspertom, ki so središče sveta umetne inteligence, drugi pa poslovnežem, ki jim ta svet lahko tako zelo pomembno pomaga pri razvoju podjetij. Tako eni kot drugi morajo drug drugega razumeti, se poslušati in se sprejemati ter prenašati znanje, ki bo omogočilo implementacijo rešitev umetne inteligence. ConnectAI torej pomeni prenos znanja, ki bo dodatno poglobljen tudi s predstavitvijo konkretnih poslovnih primerov v podjetjih, ki že prinašajo pozitivne učinke.

Projekt sta zasnovala Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in Inštitut Jožefa Štefana v Ljubljani, ki je z ekipo raziskovalcev in Unescovim centrom za umetno inteligenco IRCAI, mednarodno visoko uveljavljena inštitucija na področju razvoja umetne inteligence.

Več o izobraževalnem programu »ConnectAI«: Umetna inteligenca v poslu.


Related news

Publish your comment: