EF » EFnet » EF raziskave » Prikaz področja skrivanja znanja in prihodnjih možnosti za razvoj: bibliometrična analiza sosklicevanja, analiza izrazov in analiza bibliografskega parčenja

Prikaz področja skrivanja znanja in prihodnjih možnosti za razvoj: bibliometrična analiza sosklicevanja, analiza izrazov in analiza bibliografskega parčenja

16.07.2021

Ključne besede:

Skrivanje znanja,
bibliometrična analiza,
analiza sosklicevanja,
analiza izrazov,
analiza bibliografskega parčenja.

Avtorji:

  • Ivija Bernatović, Zagrebška šola za ekonomijo in management;
  • dr. Alenka Slavec Gomezel, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

 

Namen članka:
Namen članka je predstaviti celovito analizo področja skrivanja znanja, ki temelji na objektivnih kriterijih vpliva in izhaja iz treh bibliometričnih metod: bibliometrične analize sosklicevanja, analize izrazov in analize bibliografskega parčenja.

Ciljna javnost:
Raziskovalci in pedagogi s področja managementa znanja.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Predmet raziskave je zajet v sledečih treh delih: (1) prepoznavanje najbolj vplivnih tem na področju skrivanja znanja, (2) določitev osnovne strukture in teoretičnih podlag področja skrivanja znanja ter (3) prepoznavanje novih tem znotraj področja skrivanja znanja.

Glavne ugotovitve:
Prve raziskave s področja skrivanja znanja segajo v 80. leta 20. stoletja, v zadnjem desetletju pa strmo naraščajo. Kljub temu je to raziskovalno področje še v razvojni fazi. Večina študij s področja skrivanja znanja izhaja iz raziskav o deljenju znanja ter o socialno-psihološki vzajemnosti, družbeni izmenjavi in povezavah med ljudmi. Pregledane raziskave se ukvarjajo z izvorom skrivanja znanja ter njegovimi povezavami z uspešnostjo podjetij in negativnimi posledicami za udeležence in podjetja ter z dinamikami v skupinah, kjer se pojavlja skrivanje znanja. Pomembna koncepta vezana na skrivanje znanja sta tudi psihološko lastništvo in teritorialnost.

Uporabna vrednost za podjetja:
Organizacijska kultura in odnosi v podjetjih igrajo pomembno vlogo pri skrivanju znanja, zato jim je potrebno posvečati pozornost. Slednje pa je pomembno tako v velikih podjetjih kot tudi v podjetniškem kontekstu novih, manjših in družinskih podjetij.

Revija objave:

Knowledge Management Research & Practice

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: